kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Erasmus+ Programme KA2 VET : RESAVE - Renewable Energy Sources for Agricultural Vocational Education

V rámci projektu budú vyvinuté interaktívne vzdelávacie materiály,  ktoré umožnia spoznať rôzne problémy a príležitosti, týkajúce sa využitia obnoviteľných zdrojov energie a z toho vyplývajúce environmentálne a konkurenčné výhody, technické a technologické charakteristiky existujúcich zariadení a takisto poskytnú možnosť získať zručnosti, potrebné k realizácii energetického plánu podnikov, racionálneho manažmentu podnikov a súvisiacich poľnohospodárskych a lesníckych aktivít.

Cieľové skupiny:

i) poľnohospodári, manažéri fariem a poľnohospodársko-lesníckych podnikov živočíšnej výroby

ii) agronómovia, študenti technických, odborných a vysokých škôl poľnohospodárskeho a technického zamerania.

 

Partneri:

  • Turecko- Ardahan University
  • Taliansko- CIA Umbria
  • Slovensko- Agroinštitút Nitra
  • Grécko- PASEGES
  • Poľsko- Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  • Nemecko- FNR

Webstránka projektu https://www.ardahan.edu.tr/resaveerasmusplus/
E-Learningová platforma RESAVE https://www.ardahan.edu.tr/resaveerasmusplus/moodle