kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Erasmus+ Programme KA204: Agro-Basic Skills

Hlavným cieľom projektu je vývin vzdelávacích materiálov, zameraných na praktické využitie postupov ekologického poľnohospodárstva pre malopestovateľov a v rámci voľnočasových aktivít.

Ďalšie ciele:

 • Rozvíjať kompetencie v neformálnom vzdelávaní.
 • Podporovať rozvoj celoživotného vzdelávania.
 • Zapojiť najzraniteľnejšie sociálne skupiny v procese neformálneho vzdelávania: dospelí bez základného vzdelania, marginalizované skupiny, ženy na vidieku, dôchodcovia.
 • Ponúknuť v rámci neformálneho vzdelávania dospelých aktivity, ktoré vytvoria dospelým nad 60 rokov podmienky pre aktívne starnutie, pre trávenie voľného času, terapeutické aktivity a získavanie nových vedomostí.

Partneri:

 • Diputación de Palencia, Španielsko
 • SERVIMA, Taliansko
 • CoraNE, Portugalsko
 • Siksali Arendusselts, Estónsko
 • AEGEAS EKPAIDEFTIKI, Grécko
 • ADESPER- Španielsko
 • Agroinštitút Nitra, Slovensko

Webová stránka projektu: http://www.agrobasicskills.com