kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

IN NATURE - Projekt Leonardo da Vinci II.

Charakteristika:

IN NATURE: "Nature and Rural Realm Interpreter" Inovačný tréningový program. Projekt financovaný Európskym Spoločenstvom v rámci programu Leonardo da Vinci E/03/B/F/PP- 149.078

Ciele:

 • Návrhnúť, odskúšať a vyhodnotiť zámer interdisciplinárneho, medziodborového a inovačného tréningového programu
 • Kvalifikovať vidiecke ženy, mládež, pracovníkov v oblasti turizmu a ľudových remesiel, agropodnikateľov
 • Zdokonaliť predpoklady pracovného uplatnenia ako Sprievodca prírodou a vidiekom
 • Zahrnúť do tréningového programu bohatý potenciál vidieckych oblastí v rámci 7 tématických modulov:

  - Fauna a flóra pre ekoturistické aktivity
  - Vidiecka architektúra a umelecko-historické bohatstvo
  - Remeslá a tradičné agropotravinárske produkty
  - Trvaloudržateľný rozvoj vidieka
  - Návrh psycho - pedagogickej a spoločensko-pracovnej orientácie sprievodcu
  - Cielený tréning v podnikoch
  - Životné prostredie - legislatíva EÚ

Partneri:

 • IRMA, s. l. - Španielsko
 • ADESPER - Španielsko
 • METLA - Fínsko
 • CIA Toscana - Taliansko
 • ADRAT - Portugalsko
 • PRAGMA - Taliansko
 • AGROINŠTITÚT NITRA - Slovensko

Výsledné produkty:

 • Didaktické príručky (7 tématických modulov)
 • Základná jazyková príručka
 • WEB stránka, jej aktualizácia (http:/ /www.innature.info)
 • Farebná publikácia v jazykových mutáciách
 • CD ROM s tréningovým programom
 • Vytvorenie medzinárodnej siete " Nature Interpretes"

Trvanie projektu:

30 mesiacov
1. 10. 2003 - 1. 4. 2006