kalendár školení

Informačno - praktické semináre k aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR),  Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP), Pôdohospodárska platobná  agentúra (PPA), v spolupráci s  Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, oznamuje, že aj v roku 2017 bude organizovať informačno - praktické semináre k aplikácii GSAA.

Cieľom informačných seminárov  je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov a sú určené pracovníkom poľnohospodárskych subjektov, ktorí zodpovedajú za predkladanie žiadostí o podporu a ktorí majú základné znalosti práce s výpočtovou technikou.

Počítačovú  techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Účasť na seminári je bezplatná.

Termíny:

  • 24.4. - 26.4.2017
  • 22.5. - 26.5.2017

Prihlásiť sa je možné len elektronicky, prostredníctvom webovej stránky Agroinštitútu Nitra. Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby. Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.

Ďalšie termíny vzdelávania budú zverejňované postupne a budú prebiehať do konca roka 2017.

Prípadné otázky adresujte emailom na monika.rizekova@agroinstitut.sk alebo telefonicky na 037 7910 296.