kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Spoločný poľnohospodársky výhľad OECD-FAO pre roky 2017-2026

Analýzu Poľnohospodárskeho výhľadu OECD a FAO na ďalšie desaťročie spracovala Stála misioa SR pri OECD v Paríži.

Analýza sa podľa zadania OZK špeciálne zameriava na strednodobý výhľad poľnohospodárstva EÚ a dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).

Pre Vašu informáciu – kapitola EÚ ešte nezohľadňuje brexit.

Dokumenty na stiahnutie