kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

OECD v skratke č.40

Bolo vydané 40. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ktoré pokrýva obdobie marec, apríl 2018.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

Dokumenty na stiahnutie