kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Pozvánka na Medzinárodnú vedeckú konferenciu - Kvalita mäsa

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra špeciálnej zootechniky v spolupráci s

 • Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU Praha
 • Zemědelskou fakultou, JU České Budějovice
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP Bydgoszcz
 • Fakultou biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra
 • Chovateľskými zväzmi SR a Poľska

medzinárodnú vedeckú konferenciu Kvalita mäsa.

Termín: 1. a 2. júna 2017

Miesto konania: Kongresové centrum ŠD Antona Bernoláka (areál SPU v Nitre)

Konferencia je zameraná  na definovanie, tvorbu, produkciu, bezpečnosť, spracovanie a trh s mäsom požadovanej kvality. Budú prezentované najnovšie poznatky o tvorbe mäsa v súlade s požiadavkami trhu a racionálnej výživy ľudí, poznatky o inovácii v spracovaní a tvorbe sortimentu mäsových výrobkov a ich zdravotnou bezpečnosťou.

V spolupráci s chovateľskými zväzmi a  mäsospracujúcim priemyslom sa uskutoční dopoludnia na Agroinštuitúte „Deň chovateľov“ a poobede na Agrokomplexe  „Chovateľský deň ošípaných “, ktorý organizuje Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku v spolupráci s VUŽV a ostatnými chovateľskými zväzmi, Úniou hydinárov, Tauris Nitria a hosťujúcimi chovateľskými zväzmi Poľska. V programe bude  Expozícia ošípaných a oviec, ukážky hodnotenia plemenných zvierat, domácej zabíjačky, výroba špecialít z bravčového mäsa, súťaže varenia gulášu, prezentácia mäsových výrobkov  a ich ochutnávka.

Rámcový program

štvrtok 1. 6. 2017 Vedecká konferencia,  Kongresové centrum SPU ŠD A. Bernoláka
piatok 2. 6. 2017 „Deň chovateľov“ Kongresová sála AGROINŠTITÚT Nitra a  „Chovateľský deň ošípaných“  Výstavisko Agrokomplex Nitra
 

Prihlásiť sa je možné na celú dvojdňovú konferenciu, resp. len na Deň chovateľov  2.6.2017.

Viac informácií nájdete na www.kvalitamasa.sk a v prílohe.

Pozvánka na NitLib 2017

Agroinštitút Nitra, štátny podnik v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou pri SPU v Nitre, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre a Krajskou pobočkou SSKK v Nitre Vás pozýva na odborný seminár NitLib 2017 na tému:

„KNIŽNICE AKO CENTRÁ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA“

Termín: 24. mája 2017 o 9:30 hod.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra (miestnosť A2)

Nové publikácie OECD v knižnici Agroinštitútu

Zoznam nových publikácií OECD v knižnici Agroinštitútu

 • International Standards for Fruit and Vegetables. Cherries.
 • International Standards for Fruit and Vegetables. Chinese Cabbage.
 • Making the Most of Public Investment in the Eastern Slovak Republic.
 • Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016.
 • Evolving Agricultural Policies and Markets. Implications for Multilateral Trade Reform.
 • Alternative Futures for Global Food and Agriculture.
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025.
 • OECD Factbook 2015-2016. Economic, Environmental and Social Statistics.
 • A New Rural Development Paradigm for the 21st Century. A Toolkit for Developing Countries.

 

Informačno - praktické semináre k aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR),  Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP), Pôdohospodárska platobná  agentúra (PPA), v spolupráci s  Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, oznamuje, že aj v roku 2017 bude organizovať informačno - praktické semináre k aplikácii GSAA.

Cieľom informačných seminárov  je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov a sú určené pracovníkom poľnohospodárskych subjektov, ktorí zodpovedajú za predkladanie žiadostí o podporu a ktorí majú základné znalosti práce s výpočtovou technikou.

Počítačovú  techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Účasť na seminári je bezplatná.

Termíny priebežne do apríla 2018 zverejnené tu

Prihlásiť sa je možné len elektronicky, prostredníctvom webovej stránky Agroinštitútu Nitra. Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby. Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.

Ďalšie termíny vzdelávania budú zverejňované postupne a budú prebiehať do konca roka 2017.

Prípadné otázky adresujte emailom na monika.rizekova@agroinstitut.sk alebo telefonicky na 037 7910 296.

Anotácie k vydaným publikáciám OECD č. 34

Práve vyšlo 34. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 26  za obdobie od 1. januára do 28. februára 2017.

Prílohou je aj krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

NitLib 2017

Podrobné informácie

 

33. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 33. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Anotácie k vydaným publikáciám OECD č. 25

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2016 - december 2016. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD. Viac informácií nájdete v prílohe.

Prezentácia pre stredoškolákov o EÚ a Európskom parlamente v Krajskej knižnici K. Kmeťka

Europe Direct Nitra a Agroinštitút Nitra v spolupráci s Krajskou knižnicou K. Kmeťka organizujú prezentáciu o Európskej únii a Európskom parlamente pre stredoškolákov.

Termín konania: 9. 2. 2017 o 11.00

Miesto: Krajská knižnica K. Kmeťka, ul. Fr. Mojtu 18, 949 01 Nitra

Lektori: Dionýz Hochel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Tatiana Kobidová, Europe Direct Nitra a Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Program:

 • Otvorenie, privítanie
 • Prezentácia Informačného centra  Europe Direct Nitra: video o službách, prezentácia o činnosti ED Nitra a webových portáloch (portál EU, Vaša Európa) - Tatiana Kobidová, EDIC Nitra
 • Prezentácia  o EÚ a EP, práva mladých ľudí v EÚ -  D. Hochel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
 • Diskusia, otázky

Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR),  Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP), Pôdohospodárska platobná  agentúra (PPA), v spolupráci s  Agroinštitútom Nitra, štátny podnik,  v súlade so závermi 31. porady vedenia  MPRV SR, organizuje  informačné semináre  k aplikácii GSAA.  Sú určené   žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha, čo  znamená preškoliť  približne 1 200  žiadateľov.  Cieľom informačných seminárov  je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  dotknutým žiadateľom  postupne  elektronicky posiela oznámenia o konkrétnom termíne a čase konania informačného seminára pre konkrétneho žiadateľa.  Za  jeden subjekt je z kapacitných dôvodom možná účasť maximálne pre dve osoby.

Informačné  semináre sú organizované v termíne od 21. novembra 2016 do 22. decembra 2016 v dvoch blokoch, t.j.  v čase od 8.00  do 12.00 hod. a od  12.30 do 16.30 hod.,  v posluchárni P na prvom poschodí budovy Agroinštitútu Nitra, Akademická 4. 

Informačné semináre  sú určené  pracovníkom poľnohospodárskych subjektov, ktorí zodpovedajú za predkladanie žiadostí o podporu a ktorí majú základné znalosti práce s výpočtovou technikou.

Pred termínom konania informačného semináru je potrebné si stiahnuť používateľskú príručku GSAA na adrese https://gsaa.vupop.sk/manual/GSAA-Pouzivatelska_prirucka_2016-11-10.pdf a je potrebné  oboznámiť  sa s  ňou ešte pred účasťou na seminári. Počítačovú  techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Bližšie informácie:

Ing. Zuzana Repiská, Ing. Monika Rizeková, Ing. Andrea Lehotayová, PhD.

tel.: 037 7910 231, 037 7910 296, 037 7910 280, 0902 920 860

fax.: 037 7910 159

e-mail:

zuzana.repiska@agroinstitut.sk

monika.rizekova@agroinstitut.sk

andrea.lehotayova@agroinstitut.sk

Pozvánka na IX. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Agroinštitút Nitra, štátny podnik ako spolupracujúca organizácia Vás srdečne pozýva na IX. zasadnutie Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Dátum: 25. – 26. novembra  2016

Miesto: Penzión na rožku, Sliač, okres Zvolen

Kontaktná osoba: Predsedníčka  VIPA SK  Mária Behanovská, mbehanovska@stonline.sk,  0915 446 538

Témy pracovných skupín

1. „ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“  (Mária Kemková, Viera Hincová, Samuel Bensco)

2. Čo môže dať slovenský vidiek Európe? (Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc , Mgr. Monika Slaninová)      

3. Vidiek - studnica energie a priestor na relax (prof. Ing Peter Patúš, PhD)

4. „Výživové zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť ". Medzinárodný rok strukovín.  (doc. Ing. Eva Candráková, PhD.)

Program:

Piatok 25. 11. 2016

 9:00 -  10:00 prezentácia účastníkov

10:00 - 10:30 otvorenie a privítanie hostí, príhovory hostí  

10:30 - 11:30 vyhodnotenie plnenia a záverov VIII. Fóra VIPA SK

11:30 - 11:45 organizačné inštrukcie

11:45 - 12:30 obed

12:30 - 13:30 prezentácia mesta Sliač

13:30 - 18:00 práca v skupinách, spracovanie výstupov

18.00 - 19:00 ubytovanie, príprava na slávnostný večer

19:00- 24:00 spoločenský večer, kultúrny program, vidiecka večera, ochutnávka rôznych  regionálnych produktov

 

Sobota 26. 11. 2016

  8:00 -   8:30  raňajky

  8:30 - 10:00  prezentácia výsledkov skupín

10:00 - 10:10  prestávka

10:10 - 11:00  vystúpenia účastníkov, diskusia        

11:00 - 11:30  odsúhlasenie záverov IX. Fóra VIPA SK

11:30 - 12:30  obed, odchod účastníkov

 

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

 

 

Svetový deň potravín 2016

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizoval pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR národné oslavy Svetového dňa potravín 2016, ktoré sa konali 4. novembra 2016.

Podujatie slávnostne otvorila ministerka Gabriela Matečná, pokračoval vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, riaditeľka Agroinštitútu Nitra, podpredseda NSK a odborník na klimatickú zmenu z FAO - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN, ktorej je Slovensko členom.

Nasledovali príspevky odborníkov z oblasti vedy a výskumu, ktorí načrtli potrebné zmeny v oblasti poľnohospodárstva a výživy a poukázali na paradox hladujúcej populácie v niektorých častiach sveta na jednej strane a plytvaním potravinami na strane druhej.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo sa musia tiež.“ a víťazmi sa stali:

1. miesto v kategórii 5 - 8 rokov - Vivienne Flimelová zo ZŠ Rybany

1. miesto v kategórii 9 - 12 rokov - Ema Nagyová zo ZŠ na Hôrke, Nitra

1. miesto v kategórii 13 - 19 rokov - Orsolya Balogh zo SUŠ Ľ. Bielika, Levice

Ocenenie Biofarma roka 2016, ktorú udeľuje zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia, získala spoločnosť Pospo s.r.o., Láb a ocenenie si prevzala jej konateľka p. Anna Hasičková.

Na záver podujatia bola vyhodnotená súťaž Vidiecka žena roka – Líderka 2016 a ocenenými v jednotlivých kategóriách sa stali:

 • žena – aktivistka: Ing. Ľudmila Eva Kmeťová
 • žena – politička:  Mgr. Zuzana Nebusová
 • žena – podnikateľka: Ing. Helena  Petrusová
 • žena – remeselníčka:  Mária Mizeráková
 • mimoriadne ocenenie žena aktivistka: Eva Kurjaková

Sprievodným podujatím národných osláv Svetového dňa potravín bola výstava a prezentácie k medzinárodnému roku strukovín.

Pozvánka na Svetový deň potravín 2016 v Agroinštitúte Nitra

Národné oslavy Svetového dňa potravín 2016 sa budú konať 4. novembra 2016 v Kongresovej sále Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v čase od 9.30 do 12.00 hod.

Podujatie sa bude konať pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

PROGRAM

Slávnostné otvorenie:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 • Regionálny úrad FAO pre Európu a strednú Áziu 
 • Samospráva

Prezentácie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR:

 • MVDr. Sandra Szabóová  - Zastavme globálne otepľovanie  - znížme množstvo potravinových strát a plytvanie potravinami

Národné lesnícke centrum:

 • Ing. Andrej Kunca - Aktuálne problémy v ochrane a zakladaní lesov na Slovensku

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum:

 • VÚP : Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. - Produkcia potravín v podmienkach klimatickej zmeny
 • VÚPOP: RNDr. Beata Houšková, CSc. -  Možné dopady klimatickej zmeny na pôdu a poľnohospodárstvo
 • VÚŽV:  RNDr. Tatiana Čermáková - Vplyv klimatických zmien na produkciu druhových medov

Vyhodnotenie súťaží:

 • Výtvarná súťaž na tému Svetového dňa potravín 2016
 • Biofarma roka 2016
 • Vidiecka žena roka – Líderka 2016

Sprievodné podujatie:

 • Výstavka a prezentácia k medzinárodnému roku strukovín

Celoživotné vzdelávanie aj pre seniorov

Keďže október je mesiacom úcty k starším, tak Agroinštitút Nitra, štátny podnik v rámci Týždňa celoživotného učenia zorganizoval prednášku s názvom Fenomén výživy, ktorá bola prednostne určená seniorom. Akcia sa konala 18. októbra 2016 v Klube Jednoty dôchodcov Nitra a zožala veľký úspech u svojich poslucháčov. Prednášajúci MUDr. Peter Chlebo, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  zodpovedal množstvo otázok týkajúcich sa stravy, diét, či detoxikácie organizmu a v živej diskusii, ktorá sa rozprúdila bolo vidieť, že naši seniori sa stále vzdelávajú, sú sčítaní a majú prehľad o všetkom, čo sa v oblasti výživy v súčasnosti prezentuje. Zaujímali sa o to, ako strava a celková výživa pôsobí na civilizačné ochorenia, v čom môže byť prospešná, či aké doplnky výživy sú vhodné pre udržanie čo najdlhšej vitality.

Veríme, že sa seniori cítili v našej spoločnosti príjemne a týmto ešte im ďakujeme za inšpiratívnu spätnú väzbu a pozitívnu energiu.

Pamätný list pre Agroinštitút Nitra

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri príležitosti 70. výročia vzniku udelila Agroinštitútu Nitra, štátny podnik Pamätný list za spoluprácu vo výchove, vzdelávaní, vede a výskume a za pomoc pri rozvoji fakulty.

70 rokov už môžeme nazvať dlhoročnou spoluprácou a je ocenením našej práce.

Fotogaléria