kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Svetový deň potravín 2016

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizoval pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR národné oslavy Svetového dňa potravín 2016, ktoré sa konali 4. novembra 2016.

Podujatie slávnostne otvorila ministerka Gabriela Matečná, pokračoval vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, riaditeľka Agroinštitútu Nitra, podpredseda NSK a odborník na klimatickú zmenu z FAO - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN, ktorej je Slovensko členom.

Nasledovali príspevky odborníkov z oblasti vedy a výskumu, ktorí načrtli potrebné zmeny v oblasti poľnohospodárstva a výživy a poukázali na paradox hladujúcej populácie v niektorých častiach sveta na jednej strane a plytvaním potravinami na strane druhej.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo sa musia tiež.“ a víťazmi sa stali:

1. miesto v kategórii 5 - 8 rokov - Vivienne Flimelová zo ZŠ Rybany

1. miesto v kategórii 9 - 12 rokov - Ema Nagyová zo ZŠ na Hôrke, Nitra

1. miesto v kategórii 13 - 19 rokov - Orsolya Balogh zo SUŠ Ľ. Bielika, Levice

Ocenenie Biofarma roka 2016, ktorú udeľuje zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia, získala spoločnosť Pospo s.r.o., Láb a ocenenie si prevzala jej konateľka p. Anna Hasičková.

Na záver podujatia bola vyhodnotená súťaž Vidiecka žena roka – Líderka 2016 a ocenenými v jednotlivých kategóriách sa stali:

 • žena – aktivistka: Ing. Ľudmila Eva Kmeťová
 • žena – politička:  Mgr. Zuzana Nebusová
 • žena – podnikateľka: Ing. Helena  Petrusová
 • žena – remeselníčka:  Mária Mizeráková
 • mimoriadne ocenenie žena aktivistka: Eva Kurjaková

Sprievodným podujatím národných osláv Svetového dňa potravín bola výstava a prezentácie k medzinárodnému roku strukovín.

Pozvánka na Svetový deň potravín 2016 v Agroinštitúte Nitra

Národné oslavy Svetového dňa potravín 2016 sa budú konať 4. novembra 2016 v Kongresovej sále Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v čase od 9.30 do 12.00 hod.

Podujatie sa bude konať pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

PROGRAM

Slávnostné otvorenie:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 • Regionálny úrad FAO pre Európu a strednú Áziu 
 • Samospráva

Prezentácie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR:

 • MVDr. Sandra Szabóová  - Zastavme globálne otepľovanie  - znížme množstvo potravinových strát a plytvanie potravinami

Národné lesnícke centrum:

 • Ing. Andrej Kunca - Aktuálne problémy v ochrane a zakladaní lesov na Slovensku

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum:

 • VÚP : Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. - Produkcia potravín v podmienkach klimatickej zmeny
 • VÚPOP: RNDr. Beata Houšková, CSc. -  Možné dopady klimatickej zmeny na pôdu a poľnohospodárstvo
 • VÚŽV:  RNDr. Tatiana Čermáková - Vplyv klimatických zmien na produkciu druhových medov

Vyhodnotenie súťaží:

 • Výtvarná súťaž na tému Svetového dňa potravín 2016
 • Biofarma roka 2016
 • Vidiecka žena roka – Líderka 2016

Sprievodné podujatie:

 • Výstavka a prezentácia k medzinárodnému roku strukovín

Celoživotné vzdelávanie aj pre seniorov

Keďže október je mesiacom úcty k starším, tak Agroinštitút Nitra, štátny podnik v rámci Týždňa celoživotného učenia zorganizoval prednášku s názvom Fenomén výživy, ktorá bola prednostne určená seniorom. Akcia sa konala 18. októbra 2016 v Klube Jednoty dôchodcov Nitra a zožala veľký úspech u svojich poslucháčov. Prednášajúci MUDr. Peter Chlebo, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  zodpovedal množstvo otázok týkajúcich sa stravy, diét, či detoxikácie organizmu a v živej diskusii, ktorá sa rozprúdila bolo vidieť, že naši seniori sa stále vzdelávajú, sú sčítaní a majú prehľad o všetkom, čo sa v oblasti výživy v súčasnosti prezentuje. Zaujímali sa o to, ako strava a celková výživa pôsobí na civilizačné ochorenia, v čom môže byť prospešná, či aké doplnky výživy sú vhodné pre udržanie čo najdlhšej vitality.

Veríme, že sa seniori cítili v našej spoločnosti príjemne a týmto ešte im ďakujeme za inšpiratívnu spätnú väzbu a pozitívnu energiu.

Pamätný list pre Agroinštitút Nitra

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri príležitosti 70. výročia vzniku udelila Agroinštitútu Nitra, štátny podnik Pamätný list za spoluprácu vo výchove, vzdelávaní, vede a výskume a za pomoc pri rozvoji fakulty.

70 rokov už môžeme nazvať dlhoročnou spoluprácou a je ocenením našej práce.

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie pre nájomcov v budove Agroinštitútu

Na základe oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 6. októbra 2016 Vám oznamujeme, že:

dňa 3. novembra 2016 (t. j. štvrtok) v čase od 7,30 hod. do 11.00 hod.

bude z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizované prerušenie distribúcie elektrickej energie pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01  Nitra.

Žiadame Vás, aby ste vopred prijali príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné škody a ušlý zisk ZSDIS, a.s. nezodpovedá (v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike).

Ďakujeme za pochopenie.

Týždeň celoživotného učenia 2016

Agroinštitút Nitra, štátny podnik bude programovým partnerom projektu Týždeň celoživotného učenia, ktorý bude prebiehať v dňoch 17. – 23. októbra 2016. Úlohou tohto podujatia je upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa sa budú konať prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku.

Koordinátorom projektu je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike a celý program si môžete pozrieť tu.

Agroinštitút Nitra v rámci tohto týždňa organizuje prednášku Fenomén výživy, ktorá je určená pre dôchodcov a seniorov.

Tézy prednášky:  

 • Prečo je nutné hovoriť práve o výžive - vzťah medzi výživou a civilizačnými ochoreniami (kardiovaskulárne, onkologické, ...)
 • V čom môže byť výživa prospešná - úloha bioaktívnych látok pre zdravie ľudí
 • Základy správnej výživy
 • Špecifiká výživy u seniorov

Čas konania: 18. október 2016 o 9.00

Miesto konania: Klub Jednoty dôchodcov Nitra (bývalý hotel Olympia)

5. ročník Diskusných okrúhlych stolov na výstave Agrokomplex 2016

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a portál poľnoinfo.sk Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2016, ktorá začína vo štvrtok 18. augusta a potrvá do 21. augusta 2016.

V rámci odborného programu bude v pavilóne A prebiehať 5. ročník Diskusných okrúhlych stolov pre odborníkov a laickú verejnosť na aktuálne témy agrosektora.

Témy diskusných stolov budú:

 • Predsedáme Rade Európskej únie. Čo to znamená pre naše poľnohospodárstvo?
 • Ekonomický efekt postavený na nových technológiách
 • Európske podpory. Našli sme kľúč k ich efektívnemu využitiu?
 • Deň mladých farmárov
 • Regionálne jem, Slovensko podporujem

 

Do diskusií sú pozvaní zástupcovia rôznych inštitúcií, podrobnejšie informácie nájdete v priloženom programe a na stránke Agrokomplexu.

31. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 31. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke" a Anotácie k vydaným publikáciám OECD č.23.

Oba výstupy pokrývajú obdobie 15. apríl 2016 - 15. júl 2016

Archív trojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Festival Familiar 2016

4. ročník festivalu Familiar 2016 sa bude konať 02.07.2016 na otvorenej lúke na Mašekovom mlyne pri Hornom Ohaji, časti mesta Vráble, kde si návštevníci budú opäť môcť vychutnať množstvo originálnych hudobných zoskupení.

Hlavným organizátorom festivalu je OZ Vráble v Európe – nezisková organizácia a spoluorganizátorom – EUROPE DIRECT NITRA.

Viac info: www.festivalfamiliar.sk

 

Súťaž o najkrajší plagát 2016

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN - FAO, ktorej je naša krajina členom, si 16. októbra  pripomína   SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN (SDP) a pri tejto príležitosti  vyhlasuje výtvarnú/posterovú  súťaž a tento rok aj video súťaž na tému: „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež.“

Súťaž o najkrajší plagát organizuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) v Ríme, Taliansko. Národné kolo súťaže organizuje Europe Direct Nitra a Agroinštitút Nitra, štátny podnik pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 • Súťaž je určená deťom a mládeži od 5 do 19 rokov, z ktorejkoľvek krajiny sveta.
 • Víťazi sa budú vyberať v troch kategóriách 5 až 8, 9 až 12 a 13 až 19 rokov.
 • Príspevky sa zasielajú prostredníctvom webovej stránky: www.fao.org/WFD2016-Contest/posterdo národného kola poštou.
 • Termín na odoslanie výtvarných prác: od 25. mája 2016 do 30. septembra 2016, do 24:00 hod. (pre národné kolo do 15. 10. 2016).
 • Súťaže je možné sa zúčastniť len s jedným výtvarným dielom. Prostredníctvom jednej e-mailovej adresy je možné zaslať viaceré práce, ale mená autorov prác by sa nemali opakovať. To znamená, že učitelia a rodičia môžu nahrať viac súborov pomocou rovnakého e-mailu, ale povolený je len jeden súbor na každé dieťa.
 • Plagáty/výtvarné diela  môžu byť tvorené technikou kresby alebo maľby pomocou pera, ceruzky, pasteliek, uhlíka, olejových, akrylových alebo akvarelových farieb, rovnako ako kombinovanými technikami. Povolené sú tiež práce vytvorené digitálne. Fotografie nie sú povolené.
 • Plagáty môžu, ale nemusia obsahovať text. V prípade použitia textu sú povolené anglický, francúzsky, španielsky, arabský, čínsky, ruský a taliansky jazyk.
 • Všetky diela musia byť pôvodné a nemali by obsahovať fotografie súťažiaceho či iné osobné údaje.
   

Zadanie:

 • Vyzývame všetkých účastníkov súťaže, aby si prečítali krátky letáčik (Fact sheet) k téme súťaže ako aj „Activity book“ v angličtine. Informáciu o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa FAO - http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/poster/en/. (Mladším deťom môžu s týmto pomôcť rodičia alebo učitelia).
 • Vyplňte všetky polia vo formulári prihlášky súťaže na webstránke FAO, nahrajte svoj plagát a kliknite na tlačidlo Odoslať. Mladším deťom môžu pri on-line odosielaní súťažných prác pomôcť dospelí.
 • Odporúčaná veľkosť súťažnej práce je výkres formátu A4 alebo 8,5 x 11 palcov, v záujme jednoduchšieho skenovania a nahrávania plagátu. Pokiaľ má vaša súťažná práca väčší rozmer, bude potrebné urobiť jej digitálnu fotografiu a následne nahrať a odoslať tento súbor.
 • Akceptované budú iba digitálne súbory vo formáte JPG odoslané on-line.  Neposielajte, prosím, svoje práce klasickou poštou (fyzicky).
 • Do národného kola pošlite práce poštou na adresu: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, s označením: „Svetový deň potravín“.

Ceny pre víťazov:

 • V každej kategórii budú vybrané tri víťazné návrhy plagátov.
 • Víťazi budú vyhlásení 14. októbra 2016.
 • Prvé tri návrhy plagátov zo všetkých troch kategórií budú zverejnené na webe Svetového dňa potravín.
 • Víťazi každej kategórie získajú  diplom a darčekový balíček s prekvapením od organizácie FAO.
 • Národné kolo súťaže bude vyhodnotené osobitne, vybranou porotou a výhercovia budú ocenení počas osláv Svetového dňa potravín 4. novembra 2016 v Nitre. Ceny so súťaže venovalo Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR  a Europe Direct Nitra ako oddelenie Agroinštitútu Nitra, spoluorganizátora národných osláv SDP.
   

Autorské práva, súkromie a ďalšie podmienky:

 • FAO si vyhradzuje autorské práva na všetky zaslané práce.
 • Pokiaľ budú víťazné plagáty zverejnené, bude na nich uvedená len iniciála prvého mena, priezvisko a krajina pôvodu autora.
 • Žiadne iné osobné údaje o súťažiacich nebudú zverejnené alebo zdieľané.
   

Teraz, keď ste sa oboznámili s pravidlami, prečítali ste si informácie, Activity book  a dozvedeli sa viac o téme súťaže, je čas pracovať na plagáte...

Popremýšľajte o téme a o tom, ako by ste ju ilustrovali -  „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež.“

 • Navrhnite, nakreslite alebo namaľujte návrh plagátu.
 • Naskenujte hotový návrh plagátu, alebo zhotovte digitálnu fotografiu. Pokiaľ potrebujete pomoc, poproste o ňu dospelého.
 • Poznámka: v prípade digitálnej fotografie sa uistite, či  je vo formáte JPG.
 • Maximálna povolená veľkosť súboru je 1,5 Mb.
 • Neposielajte, prosím, vaše plagáty ako prílohu e-mailu.
 • Vyplňte formulár. (U detí mladších ako 12 rokov formulár vypĺňa dospelý).
   

Viac na: http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/poster/en/.

 

Novinka v knižnici Agroinštitútu: Mlieko vo výžive ľudí

Nový prírastok v knižnici Agroinštitútu Nitra, štátny podnik sme získali ako dar od samotného autora Ing. Jána Keresteša, ktorý publikáciu Mlieko vo výžive ľudí vydal v spolupráci s kolektívom autorov pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Kniha sa venuje problematike výživy a stravovania ako aj chovu dobytka, oviec, kôz, produkcii mlieka, jeho spracovaniu a výrobe mliečnych výrobkov.

Publikácia má 14 kapitol, ktoré je možné rozdeliť na 5 častí. Prvá časť sa venuje histórii mliekarenského priemyslu, trhu s mliekom a spotrebe potravín na Slovensku ako aj vo svete a všeobecným odporúčaniam o výžive.

Druhá a najpodstatnejšia časť sa venuje histórii chovu dobytka, kôz a oviec na Slovensku, chovateľskými podmienkami a ich vplyvom na kvalitu mlieka.

Tretia časť sa zaoberá základným ošetrením mlieka, mikrobiológiou, fermentačnými procesmi, probiotikami vo vzťahu k liečbe potravinových alergií, legislatívnymi a hygienickými  požiadavkami na spracovanie mlieka.

Významnú časť tvoria technologické postupy výroby syrov, uplatnenie syrov v gastronómii i v rámci rozvoja agroturistiky. Táto čas je venovaná aj dokumentácii a ochrane mliekarenských výrobkov na Slovensku.

V závere sa dozviete o vývoji poľnohospodárskeho školstva na Slovensku a jeho vplyve na rozvoj chovu oviec, ako aj o význame mlieka vo výžive ľudí.

Knihu si môžete požičať podľa pravidiel knižnice v pracovných dňoch v čase 9.00 – 14.00 na Akademickej č. 4.

 

Pozvánka na Minifestival európskeho filmu 7x7

30. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 30. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke" a Anotácie k vydaným publikáciám OECD č.22.

Oba výstupy pokrývajú obdobie 1. február 2016 – 15. apríl 2016.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Nová publikácia FAO z oblasti Food and Agriculture

Pozvánka na odborný seminár NitLib 2016

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre,  Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, knižnica Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Nitre pozývajú širokú knihovnícku obec na odborný seminár NitLib 2016.

Témou seminára je „PROPAGÁCIA A MARKETING KNIŽNÍC“.

Seminár sa bude konať dňa 18.05.2016 o 9:30 hod. v Univerzitnej knižnici Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Podrobné informácie s možnosťou registrácie a program odborného seminára nájdete tu.

Dokumenty na stiahnutie