kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie pre nájomcov v budove Agroinštitútu

Na základe oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 6. októbra 2016 Vám oznamujeme, že:

dňa 3. novembra 2016 (t. j. štvrtok) v čase od 7,30 hod. do 11.00 hod.

bude z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizované prerušenie distribúcie elektrickej energie pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01  Nitra.

Žiadame Vás, aby ste vopred prijali príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné škody a ušlý zisk ZSDIS, a.s. nezodpovedá (v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike).

Ďakujeme za pochopenie.

Týždeň celoživotného učenia 2016

Agroinštitút Nitra, štátny podnik bude programovým partnerom projektu Týždeň celoživotného učenia, ktorý bude prebiehať v dňoch 17. – 23. októbra 2016. Úlohou tohto podujatia je upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa sa budú konať prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku.

Koordinátorom projektu je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike a celý program si môžete pozrieť tu.

Agroinštitút Nitra v rámci tohto týždňa organizuje prednášku Fenomén výživy, ktorá je určená pre dôchodcov a seniorov.

Tézy prednášky:  

 • Prečo je nutné hovoriť práve o výžive - vzťah medzi výživou a civilizačnými ochoreniami (kardiovaskulárne, onkologické, ...)
 • V čom môže byť výživa prospešná - úloha bioaktívnych látok pre zdravie ľudí
 • Základy správnej výživy
 • Špecifiká výživy u seniorov

Čas konania: 18. október 2016 o 9.00

Miesto konania: Klub Jednoty dôchodcov Nitra (bývalý hotel Olympia)

5. ročník Diskusných okrúhlych stolov na výstave Agrokomplex 2016

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a portál poľnoinfo.sk Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2016, ktorá začína vo štvrtok 18. augusta a potrvá do 21. augusta 2016.

V rámci odborného programu bude v pavilóne A prebiehať 5. ročník Diskusných okrúhlych stolov pre odborníkov a laickú verejnosť na aktuálne témy agrosektora.

Témy diskusných stolov budú:

 • Predsedáme Rade Európskej únie. Čo to znamená pre naše poľnohospodárstvo?
 • Ekonomický efekt postavený na nových technológiách
 • Európske podpory. Našli sme kľúč k ich efektívnemu využitiu?
 • Deň mladých farmárov
 • Regionálne jem, Slovensko podporujem

 

Do diskusií sú pozvaní zástupcovia rôznych inštitúcií, podrobnejšie informácie nájdete v priloženom programe a na stránke Agrokomplexu.

31. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 31. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke" a Anotácie k vydaným publikáciám OECD č.23.

Oba výstupy pokrývajú obdobie 15. apríl 2016 - 15. júl 2016

Archív trojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Festival Familiar 2016

4. ročník festivalu Familiar 2016 sa bude konať 02.07.2016 na otvorenej lúke na Mašekovom mlyne pri Hornom Ohaji, časti mesta Vráble, kde si návštevníci budú opäť môcť vychutnať množstvo originálnych hudobných zoskupení.

Hlavným organizátorom festivalu je OZ Vráble v Európe – nezisková organizácia a spoluorganizátorom – EUROPE DIRECT NITRA.

Viac info: www.festivalfamiliar.sk

 

Súťaž o najkrajší plagát 2016

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN - FAO, ktorej je naša krajina členom, si 16. októbra  pripomína   SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN (SDP) a pri tejto príležitosti  vyhlasuje výtvarnú/posterovú  súťaž a tento rok aj video súťaž na tému: „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež.“

Súťaž o najkrajší plagát organizuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) v Ríme, Taliansko. Národné kolo súťaže organizuje Europe Direct Nitra a Agroinštitút Nitra, štátny podnik pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 • Súťaž je určená deťom a mládeži od 5 do 19 rokov, z ktorejkoľvek krajiny sveta.
 • Víťazi sa budú vyberať v troch kategóriách 5 až 8, 9 až 12 a 13 až 19 rokov.
 • Príspevky sa zasielajú prostredníctvom webovej stránky: www.fao.org/WFD2016-Contest/posterdo národného kola poštou.
 • Termín na odoslanie výtvarných prác: od 25. mája 2016 do 30. septembra 2016, do 24:00 hod. (pre národné kolo do 15. 10. 2016).
 • Súťaže je možné sa zúčastniť len s jedným výtvarným dielom. Prostredníctvom jednej e-mailovej adresy je možné zaslať viaceré práce, ale mená autorov prác by sa nemali opakovať. To znamená, že učitelia a rodičia môžu nahrať viac súborov pomocou rovnakého e-mailu, ale povolený je len jeden súbor na každé dieťa.
 • Plagáty/výtvarné diela  môžu byť tvorené technikou kresby alebo maľby pomocou pera, ceruzky, pasteliek, uhlíka, olejových, akrylových alebo akvarelových farieb, rovnako ako kombinovanými technikami. Povolené sú tiež práce vytvorené digitálne. Fotografie nie sú povolené.
 • Plagáty môžu, ale nemusia obsahovať text. V prípade použitia textu sú povolené anglický, francúzsky, španielsky, arabský, čínsky, ruský a taliansky jazyk.
 • Všetky diela musia byť pôvodné a nemali by obsahovať fotografie súťažiaceho či iné osobné údaje.
   

Zadanie:

 • Vyzývame všetkých účastníkov súťaže, aby si prečítali krátky letáčik (Fact sheet) k téme súťaže ako aj „Activity book“ v angličtine. Informáciu o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa FAO - http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/poster/en/. (Mladším deťom môžu s týmto pomôcť rodičia alebo učitelia).
 • Vyplňte všetky polia vo formulári prihlášky súťaže na webstránke FAO, nahrajte svoj plagát a kliknite na tlačidlo Odoslať. Mladším deťom môžu pri on-line odosielaní súťažných prác pomôcť dospelí.
 • Odporúčaná veľkosť súťažnej práce je výkres formátu A4 alebo 8,5 x 11 palcov, v záujme jednoduchšieho skenovania a nahrávania plagátu. Pokiaľ má vaša súťažná práca väčší rozmer, bude potrebné urobiť jej digitálnu fotografiu a následne nahrať a odoslať tento súbor.
 • Akceptované budú iba digitálne súbory vo formáte JPG odoslané on-line.  Neposielajte, prosím, svoje práce klasickou poštou (fyzicky).
 • Do národného kola pošlite práce poštou na adresu: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, s označením: „Svetový deň potravín“.

Ceny pre víťazov:

 • V každej kategórii budú vybrané tri víťazné návrhy plagátov.
 • Víťazi budú vyhlásení 14. októbra 2016.
 • Prvé tri návrhy plagátov zo všetkých troch kategórií budú zverejnené na webe Svetového dňa potravín.
 • Víťazi každej kategórie získajú  diplom a darčekový balíček s prekvapením od organizácie FAO.
 • Národné kolo súťaže bude vyhodnotené osobitne, vybranou porotou a výhercovia budú ocenení počas osláv Svetového dňa potravín 4. novembra 2016 v Nitre. Ceny so súťaže venovalo Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR  a Europe Direct Nitra ako oddelenie Agroinštitútu Nitra, spoluorganizátora národných osláv SDP.
   

Autorské práva, súkromie a ďalšie podmienky:

 • FAO si vyhradzuje autorské práva na všetky zaslané práce.
 • Pokiaľ budú víťazné plagáty zverejnené, bude na nich uvedená len iniciála prvého mena, priezvisko a krajina pôvodu autora.
 • Žiadne iné osobné údaje o súťažiacich nebudú zverejnené alebo zdieľané.
   

Teraz, keď ste sa oboznámili s pravidlami, prečítali ste si informácie, Activity book  a dozvedeli sa viac o téme súťaže, je čas pracovať na plagáte...

Popremýšľajte o téme a o tom, ako by ste ju ilustrovali -  „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež.“

 • Navrhnite, nakreslite alebo namaľujte návrh plagátu.
 • Naskenujte hotový návrh plagátu, alebo zhotovte digitálnu fotografiu. Pokiaľ potrebujete pomoc, poproste o ňu dospelého.
 • Poznámka: v prípade digitálnej fotografie sa uistite, či  je vo formáte JPG.
 • Maximálna povolená veľkosť súboru je 1,5 Mb.
 • Neposielajte, prosím, vaše plagáty ako prílohu e-mailu.
 • Vyplňte formulár. (U detí mladších ako 12 rokov formulár vypĺňa dospelý).
   

Viac na: http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/poster/en/.

 

Novinka v knižnici Agroinštitútu: Mlieko vo výžive ľudí

Nový prírastok v knižnici Agroinštitútu Nitra, štátny podnik sme získali ako dar od samotného autora Ing. Jána Keresteša, ktorý publikáciu Mlieko vo výžive ľudí vydal v spolupráci s kolektívom autorov pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Kniha sa venuje problematike výživy a stravovania ako aj chovu dobytka, oviec, kôz, produkcii mlieka, jeho spracovaniu a výrobe mliečnych výrobkov.

Publikácia má 14 kapitol, ktoré je možné rozdeliť na 5 častí. Prvá časť sa venuje histórii mliekarenského priemyslu, trhu s mliekom a spotrebe potravín na Slovensku ako aj vo svete a všeobecným odporúčaniam o výžive.

Druhá a najpodstatnejšia časť sa venuje histórii chovu dobytka, kôz a oviec na Slovensku, chovateľskými podmienkami a ich vplyvom na kvalitu mlieka.

Tretia časť sa zaoberá základným ošetrením mlieka, mikrobiológiou, fermentačnými procesmi, probiotikami vo vzťahu k liečbe potravinových alergií, legislatívnymi a hygienickými  požiadavkami na spracovanie mlieka.

Významnú časť tvoria technologické postupy výroby syrov, uplatnenie syrov v gastronómii i v rámci rozvoja agroturistiky. Táto čas je venovaná aj dokumentácii a ochrane mliekarenských výrobkov na Slovensku.

V závere sa dozviete o vývoji poľnohospodárskeho školstva na Slovensku a jeho vplyve na rozvoj chovu oviec, ako aj o význame mlieka vo výžive ľudí.

Knihu si môžete požičať podľa pravidiel knižnice v pracovných dňoch v čase 9.00 – 14.00 na Akademickej č. 4.

 

Pozvánka na Minifestival európskeho filmu 7x7

30. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 30. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke" a Anotácie k vydaným publikáciám OECD č.22.

Oba výstupy pokrývajú obdobie 1. február 2016 – 15. apríl 2016.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Nová publikácia FAO z oblasti Food and Agriculture

Pozvánka na odborný seminár NitLib 2016

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre,  Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, knižnica Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Nitre pozývajú širokú knihovnícku obec na odborný seminár NitLib 2016.

Témou seminára je „PROPAGÁCIA A MARKETING KNIŽNÍC“.

Seminár sa bude konať dňa 18.05.2016 o 9:30 hod. v Univerzitnej knižnici Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Podrobné informácie s možnosťou registrácie a program odborného seminára nájdete tu.

Výsledky súťaže Mladý Európan 2016

Dňa 14. apríla 2016 sa konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorý pravidelne organizuje Regionálne informačné centrum Europe Direct Nitra, ktorého hostiteľskou organizáciou je Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Regionálne kolo pre okresy Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany a Šaľu preverilo vedomosti študentov  z histórie a geografie, ale otázky sa týkali aj osobností a najvýznamnejších pamätihodností Európskej únie. Víťaz regionálneho kola postupuje do finálneho celonárodného kola, ktoré sa uskutoční 25. mája v Tatrách.

V Nitre súťažilo spolu 14 družstiev, poradie na prvých troch miestach je nasledovné:

 1. miesto – Gymnázium, Golianova 68, Nitra (postupuje do národného kola)
 2. miesto – Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany
 3. miesto - Spojená škola Nitra, Slančíkovej 2, Nitra

Agroinštitút Nitra na FACEBOOKU

Máme nový profil Agroinštitút Nitra, štátny podnik na Facebooku. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa školení a akcií organizovaných Agroinštitútom, zaujímavosti a novinky z oblasti poľnohospodárstva nájdete odteraz aj na našom FB profile https://www.facebook.com/agroinstitutnitra

Novinky v knižnici Agroinštitútu za rok 2015

Týždeň slovenských knižníc

Depozitná knižnica FAO Agroinštitútu Nitra, štátny podnik Vás pozýva do svojich priestorov na podujatie „Týždeň slovenských knižníc 2016“ pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých v dňoch 1. - 4.  marca 2016.

V rámci týždňa slovenských knižníc Vám poskytneme:

 • registráciu čitateľov bezplatne
 • CD z edície Agroservis zdarma