kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Výsledky súťaže Mladý Európan 2016

Dňa 14. apríla 2016 sa konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorý pravidelne organizuje Regionálne informačné centrum Europe Direct Nitra, ktorého hostiteľskou organizáciou je Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Regionálne kolo pre okresy Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany a Šaľu preverilo vedomosti študentov  z histórie a geografie, ale otázky sa týkali aj osobností a najvýznamnejších pamätihodností Európskej únie. Víťaz regionálneho kola postupuje do finálneho celonárodného kola, ktoré sa uskutoční 25. mája v Tatrách.

V Nitre súťažilo spolu 14 družstiev, poradie na prvých troch miestach je nasledovné:

 1. miesto – Gymnázium, Golianova 68, Nitra (postupuje do národného kola)
 2. miesto – Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany
 3. miesto - Spojená škola Nitra, Slančíkovej 2, Nitra

Agroinštitút Nitra na FACEBOOKU

Máme nový profil Agroinštitút Nitra, štátny podnik na Facebooku. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa školení a akcií organizovaných Agroinštitútom, zaujímavosti a novinky z oblasti poľnohospodárstva nájdete odteraz aj na našom FB profile https://www.facebook.com/agroinstitutnitra

Novinky v knižnici Agroinštitútu za rok 2015

Týždeň slovenských knižníc

Depozitná knižnica FAO Agroinštitútu Nitra, štátny podnik Vás pozýva do svojich priestorov na podujatie „Týždeň slovenských knižníc 2016“ pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých v dňoch 1. - 4.  marca 2016.

V rámci týždňa slovenských knižníc Vám poskytneme:

 • registráciu čitateľov bezplatne
 • CD z edície Agroservis zdarma

29. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 29. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Anotácie k vydaným publikáciám OECD č. 21

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2015 - január 2016. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD. Viac informácií nájdete v prílohe.

Klub mladých farmárov

ASYF - Združenie mladých farmárov na Slovensku v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik organizovali dňa 2.2.2016 v Nitre Klub mladých farmárov na tému Mladý farmár v spojení s výzvou pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Podujatie slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. Predseda ASYF Bálint Pém odovzdal v mene mladých farmárov ďakovný list ako ocenenie za podporu mladých farmárov na Slovenku.

Po témach z oblasti práva, predaja vlastných produktov, včelárstva a živočíšnej výroby nasledovala diskusia s Ing. Martinom Barbaričom, generálnym riaditeľom sekcie priamych platieb a rozvoja vidieka MPRV SR a Ing. Ľubomírom Partikom, výkonným riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Pripomíname, že posledný termín na podanie žiadosti o príspevok 50.000 € na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých farmárov je 8. marca 2016. Informačný seminár k tejto výzve, na ktorom vyhodnocovatelia podaných projektov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry budú vysvetľovať vypĺňanie žiadosti, výpočet štandardného výstupu a zostavenie podnikateľského plánu sa bude konať v Agroinštitúte Nitra 24.2.2016.

Pozvánka na Klub mladých farmárov 2. februára 2016 v Nitre

Seminár sa uskutoční dňa 2. februára 2016 v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik o 8.30 hod.

Exkurzia pre účastníkov akreditovaného kurzu o liečivých rastlinách

V dňoch 20. – 22. januára 2016, v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik prebiehal akreditovaný kurz Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín. Učebné osnovy zahŕňajú okrem teoretickej a praktickej výučby aj exkurziu v spracovateľskom podniku. Tentokrát účastníci absolvovali odbornú prednášku RNDr. Moniky Vavrovej vo Fytopharme a.s., Malacky, ktorá ochotne zodpovedala všetky položené otázky. Dozvedeli sme sa a videli ako sa byliny z lúky dostanú až do záparových čajových vreciek, ktoré sú u zákazníkov vo väčšej obľube ako čaje sypané.

Ponuka práce - Správca operačných systémov a sietí

Pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik hľadáme správcu operačných systémov a sietí. Ideálnym kandidátom je spoľahlivý a zodpovedný človek, ktorý je schopný samostatne a rýchlo sa rozhodovať v kritických situáciách.

Hlavnou pracovnou náplňou je:

 • zabezpečenie prevádzky a údržba informačného systému
 • zabezpečenie prevádzky a údržba siete LAN a WAN
 • údržba a monitorovanie prevádzky serverov
 • systémová údržba databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií
 • zodpovednosť za archivovanie operačných systémov a dát

Miesto práce: Nitra

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: ihneď

 

Požadujeme:

- OS Linux (LAMP riešenia, elektronická pošta + úložiská dát)

 • znalosť syntaxe a používanie príkazového riadku (BASH/TCSH)
 • inštalácia, konfigurácia a správa serverov (LAMP, poštové a súborové servery)
 • správa užívateľských kont, sprístupnenie pošty
 • zálohovanie pomocou plánovača na zálohovacie servery

- OS Windows (správa serverov)

- znalosť práce na počítačovej sieti LAN/WAN

- administrácia sieťových prvkov infraštruktúry (switche, routre, firewally)

 

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie prípadne vysokoškolské I. stupňa

Požadovaná prax: min. 3 roky na obdobnej pracovnej pozícii

Iné informácie: Ak máte o túto prácu záujem pošlite nám Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom na mail vasilenkova@agroinstitut.sk

28. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 28. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR.

K starším číslam nášho bulletinu sa môžete v prípade záujmu vrátiť aj na webovej stránke www.mzv.sk/oecdparis, na ktorej bol vytvorený i krátky slovník pojmov OECD, s ktorými sa stretávate v tomto dvojmesačníku.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Anotácie k vydaným publikáciám OECD za september – október 2015

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch september 2015 - október 2015. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD. Viac informácií nájdete v prílohe.

Resumé národných osláv Svetového dňa potravín 2015

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa dňa 23. októbra 2015 uskutočnili národné oslavy Svetového dňa potravín, ktorý bol Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásený na 16. október.

Toto významné podujatie, ktoré Agroinštitút Nitra, štátny podnik zabezpečoval po organizačnej stránke,  slávnostne otvorili príhovory štátnej tajomníčky MPRV SR prof. Ing. Magdalény Lacko-Bartošovej, CSc., pani Dono Abdurazakovej z Regionálneho úradu FAO pre Európu a strednú Áziu, primátora mesta Nitra doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a riaditeľky Agroinštitútu Nitra, štátny podnik Ing. Márie Debrecéniovej, CSc.

Po príhovoroch bola štátnou tajomníčkou odovzdaná cena ministra MPRV SR pani Paed. Dr. Blanke Bajánkovej, ktorú dostala za svoju dlhoročnú prácu na sekcii informatiky a knižnice na ústredí FAO v Ríme.

Témou Svetového dňa potravín v roku 2015 bola Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: prerušenie cyklu chudoby na vidieku. K tejto téme boli prezentované príspevky o tom, ako neplytvať potravinami, aké sú obilniny dôležité pre zdravú výživu a ako sa dá zvyšovať výživová hodnota pekárskych výrobkov. Hovorilo sa aj o činnosti Potravinovej banky na Slovensku a o programe potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

Národné oslavy Svetového dňa potravín boli ukončené vyhlásením a ocenením víťazov Výtvarnej súťaže na tému Svetového dňa potravín v troch vekových kategóriách. Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia vyhodnotil Biofarmu roka 2015, ktorou sa stala SEMA Sládkovičovo. Predsedníčka Vidieckeho parlamentu Ing. Mária Behanovská vyhodnotila súťaž Vidiecka žena roka – Líderka 2015 v štyroch kategóriách: žena – aktivistka, žena - politička, žena - podnikateľka a žena – remeselníčka.

Sprievodnými podujatiami Svetového dňa potravín 2015 boli prezentácia projektu rozvojovej spolupráce: Budovanie kapacít miestnych farmárov, Burkina Faso – Glen Slovakia a premietanie filmu „Zem bridlice“ z festivalu Jeden svet pre študentov stredných škôl. V priestoroch Agroinštitútu Nitra, štátny podnik boli vystavené fotografie dokumentujúce rozvojovú pomoc SR. Pri tejto príležitosti bola predstavená zbierka receptov „Zdravo a lacno“, ktorú vypracovala Katedra výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá je k dispozícii v elektronickej forme pod týmto článkom.

Pozvánka na Svetový deň potravín - 23. októbra 2015 v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu Nitra sa uskutoční pravidelné podujatie pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý je Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásený na 16. október.

Svetový deň potravín 2015 je venovaný téme Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: prerušenie cyklu chudoby na vidieku. Problémy hladu, podvýživy a chudoby sa priamo týkajú miliónov ľudí v rozvojových krajinách. Rozvinuté krajiny naopak plytvajú potravinami a čelia problému nesprávnej výživy vedúcej k nadváhe až obezite. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce využiť túto akciu na osvetu verejnosti o aktuálnych problémoch hladu a nesprávnej výživy, ktoré sa týkajú aj obyvateľov Slovenska. Prítomným účastníkom budú prezentované myšlienky na skvalitnenie výživy, spotreby potravín, ako aj odporúčania pre obmedzenie plytvania potravinami. Taktiež bude prezentovaný program sociálnej ochrany v oblasti potravinovej pomoci na Slovensku.

V záujme podpory zdravých stravovacích návykov obyvateľstva Slovenska bola odborníkmi Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vypracovaná zbierka receptov na 30 dní. V duchu hesla “Zdravo a lacno” receptár obsahuje kompletné denné menu, ktoré spĺňa odporúčané výživové hodnoty a zároveň je dostupné pre skupiny obyvateľstva s nízkymi príjmami.

Pre priblíženie podmienok života v rozvojových krajinách je pripravené sprievodné podujatie v spolupráci s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré sa uskutoční zároveň s oficiálnymi oslavami Svetového dňa potravín na Agroinštitúte Nitra.    

Súťaž o najkrajší poster na poľnohospodársku tému pre deti a mládež

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) vyhlásila medzinárodnú súťaž v tvorbe posterov pre deti a mládež (5-17 r.) s názvom „Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: prerušenie cyklu chudoby na vidieku“.

Viac informácii ako sa zapojiť do súťaže nájdete  na webovej stránke FAO: http://www.fao.org/world-food-day/contest/2015/en/. Uzávierka  svetovej súťaže je 30. septembra 2015 a do 15. októbra 2015 môžete postery zaslať poštou  na  adresu Agroinštitútu Nitra, štátny podnik do národného kola. 

Národná súťaž je spojená s oslavami  Svetového dňa potravín, ktoré  organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s našou organizáciou Agroinštitútom  Nitra, š.p. a  Europe Direct Nitra. Našim cieľom je urobiť výstavku počas spomínaných osláv, ktoré sa budú konať  koncom októbra 2015 v Nitre a  zároveň vyhodnotiť túto súťaž na národnej úrovni. Vo všetkých kategóriách budú výhercovia ocenení vecnými cenami, ktoré venuje MPRV SR a Europe Direct Nitra.  

Dokumenty na stiahnutie