kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

29. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 29. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Anotácie k vydaným publikáciám OECD č. 21

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2015 - január 2016. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD. Viac informácií nájdete v prílohe.

Klub mladých farmárov

ASYF - Združenie mladých farmárov na Slovensku v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik organizovali dňa 2.2.2016 v Nitre Klub mladých farmárov na tému Mladý farmár v spojení s výzvou pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Podujatie slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. Predseda ASYF Bálint Pém odovzdal v mene mladých farmárov ďakovný list ako ocenenie za podporu mladých farmárov na Slovenku.

Po témach z oblasti práva, predaja vlastných produktov, včelárstva a živočíšnej výroby nasledovala diskusia s Ing. Martinom Barbaričom, generálnym riaditeľom sekcie priamych platieb a rozvoja vidieka MPRV SR a Ing. Ľubomírom Partikom, výkonným riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Pripomíname, že posledný termín na podanie žiadosti o príspevok 50.000 € na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých farmárov je 8. marca 2016. Informačný seminár k tejto výzve, na ktorom vyhodnocovatelia podaných projektov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry budú vysvetľovať vypĺňanie žiadosti, výpočet štandardného výstupu a zostavenie podnikateľského plánu sa bude konať v Agroinštitúte Nitra 24.2.2016.

Pozvánka na Klub mladých farmárov 2. februára 2016 v Nitre

Seminár sa uskutoční dňa 2. februára 2016 v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik o 8.30 hod.

Exkurzia pre účastníkov akreditovaného kurzu o liečivých rastlinách

V dňoch 20. – 22. januára 2016, v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik prebiehal akreditovaný kurz Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín. Učebné osnovy zahŕňajú okrem teoretickej a praktickej výučby aj exkurziu v spracovateľskom podniku. Tentokrát účastníci absolvovali odbornú prednášku RNDr. Moniky Vavrovej vo Fytopharme a.s., Malacky, ktorá ochotne zodpovedala všetky položené otázky. Dozvedeli sme sa a videli ako sa byliny z lúky dostanú až do záparových čajových vreciek, ktoré sú u zákazníkov vo väčšej obľube ako čaje sypané.

Ponuka práce - Správca operačných systémov a sietí

Pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik hľadáme správcu operačných systémov a sietí. Ideálnym kandidátom je spoľahlivý a zodpovedný človek, ktorý je schopný samostatne a rýchlo sa rozhodovať v kritických situáciách.

Hlavnou pracovnou náplňou je:

 • zabezpečenie prevádzky a údržba informačného systému
 • zabezpečenie prevádzky a údržba siete LAN a WAN
 • údržba a monitorovanie prevádzky serverov
 • systémová údržba databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií
 • zodpovednosť za archivovanie operačných systémov a dát

Miesto práce: Nitra

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: ihneď

 

Požadujeme:

- OS Linux (LAMP riešenia, elektronická pošta + úložiská dát)

 • znalosť syntaxe a používanie príkazového riadku (BASH/TCSH)
 • inštalácia, konfigurácia a správa serverov (LAMP, poštové a súborové servery)
 • správa užívateľských kont, sprístupnenie pošty
 • zálohovanie pomocou plánovača na zálohovacie servery

- OS Windows (správa serverov)

- znalosť práce na počítačovej sieti LAN/WAN

- administrácia sieťových prvkov infraštruktúry (switche, routre, firewally)

 

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie prípadne vysokoškolské I. stupňa

Požadovaná prax: min. 3 roky na obdobnej pracovnej pozícii

Iné informácie: Ak máte o túto prácu záujem pošlite nám Vašu žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom na mail vasilenkova@agroinstitut.sk

28. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 28. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR.

K starším číslam nášho bulletinu sa môžete v prípade záujmu vrátiť aj na webovej stránke www.mzv.sk/oecdparis, na ktorej bol vytvorený i krátky slovník pojmov OECD, s ktorými sa stretávate v tomto dvojmesačníku.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Anotácie k vydaným publikáciám OECD za september – október 2015

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch september 2015 - október 2015. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD. Viac informácií nájdete v prílohe.

Resumé národných osláv Svetového dňa potravín 2015

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa dňa 23. októbra 2015 uskutočnili národné oslavy Svetového dňa potravín, ktorý bol Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásený na 16. október.

Toto významné podujatie, ktoré Agroinštitút Nitra, štátny podnik zabezpečoval po organizačnej stránke,  slávnostne otvorili príhovory štátnej tajomníčky MPRV SR prof. Ing. Magdalény Lacko-Bartošovej, CSc., pani Dono Abdurazakovej z Regionálneho úradu FAO pre Európu a strednú Áziu, primátora mesta Nitra doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a riaditeľky Agroinštitútu Nitra, štátny podnik Ing. Márie Debrecéniovej, CSc.

Po príhovoroch bola štátnou tajomníčkou odovzdaná cena ministra MPRV SR pani Paed. Dr. Blanke Bajánkovej, ktorú dostala za svoju dlhoročnú prácu na sekcii informatiky a knižnice na ústredí FAO v Ríme.

Témou Svetového dňa potravín v roku 2015 bola Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: prerušenie cyklu chudoby na vidieku. K tejto téme boli prezentované príspevky o tom, ako neplytvať potravinami, aké sú obilniny dôležité pre zdravú výživu a ako sa dá zvyšovať výživová hodnota pekárskych výrobkov. Hovorilo sa aj o činnosti Potravinovej banky na Slovensku a o programe potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

Národné oslavy Svetového dňa potravín boli ukončené vyhlásením a ocenením víťazov Výtvarnej súťaže na tému Svetového dňa potravín v troch vekových kategóriách. Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia vyhodnotil Biofarmu roka 2015, ktorou sa stala SEMA Sládkovičovo. Predsedníčka Vidieckeho parlamentu Ing. Mária Behanovská vyhodnotila súťaž Vidiecka žena roka – Líderka 2015 v štyroch kategóriách: žena – aktivistka, žena - politička, žena - podnikateľka a žena – remeselníčka.

Sprievodnými podujatiami Svetového dňa potravín 2015 boli prezentácia projektu rozvojovej spolupráce: Budovanie kapacít miestnych farmárov, Burkina Faso – Glen Slovakia a premietanie filmu „Zem bridlice“ z festivalu Jeden svet pre študentov stredných škôl. V priestoroch Agroinštitútu Nitra, štátny podnik boli vystavené fotografie dokumentujúce rozvojovú pomoc SR. Pri tejto príležitosti bola predstavená zbierka receptov „Zdravo a lacno“, ktorú vypracovala Katedra výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá je k dispozícii v elektronickej forme pod týmto článkom.

Pozvánka na Svetový deň potravín - 23. októbra 2015 v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu Nitra sa uskutoční pravidelné podujatie pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý je Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásený na 16. október.

Svetový deň potravín 2015 je venovaný téme Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: prerušenie cyklu chudoby na vidieku. Problémy hladu, podvýživy a chudoby sa priamo týkajú miliónov ľudí v rozvojových krajinách. Rozvinuté krajiny naopak plytvajú potravinami a čelia problému nesprávnej výživy vedúcej k nadváhe až obezite. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce využiť túto akciu na osvetu verejnosti o aktuálnych problémoch hladu a nesprávnej výživy, ktoré sa týkajú aj obyvateľov Slovenska. Prítomným účastníkom budú prezentované myšlienky na skvalitnenie výživy, spotreby potravín, ako aj odporúčania pre obmedzenie plytvania potravinami. Taktiež bude prezentovaný program sociálnej ochrany v oblasti potravinovej pomoci na Slovensku.

V záujme podpory zdravých stravovacích návykov obyvateľstva Slovenska bola odborníkmi Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vypracovaná zbierka receptov na 30 dní. V duchu hesla “Zdravo a lacno” receptár obsahuje kompletné denné menu, ktoré spĺňa odporúčané výživové hodnoty a zároveň je dostupné pre skupiny obyvateľstva s nízkymi príjmami.

Pre priblíženie podmienok života v rozvojových krajinách je pripravené sprievodné podujatie v spolupráci s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré sa uskutoční zároveň s oficiálnymi oslavami Svetového dňa potravín na Agroinštitúte Nitra.    

Súťaž o najkrajší poster na poľnohospodársku tému pre deti a mládež

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) vyhlásila medzinárodnú súťaž v tvorbe posterov pre deti a mládež (5-17 r.) s názvom „Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: prerušenie cyklu chudoby na vidieku“.

Viac informácii ako sa zapojiť do súťaže nájdete  na webovej stránke FAO: http://www.fao.org/world-food-day/contest/2015/en/. Uzávierka  svetovej súťaže je 30. septembra 2015 a do 15. októbra 2015 môžete postery zaslať poštou  na  adresu Agroinštitútu Nitra, štátny podnik do národného kola. 

Národná súťaž je spojená s oslavami  Svetového dňa potravín, ktoré  organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s našou organizáciou Agroinštitútom  Nitra, š.p. a  Europe Direct Nitra. Našim cieľom je urobiť výstavku počas spomínaných osláv, ktoré sa budú konať  koncom októbra 2015 v Nitre a  zároveň vyhodnotiť túto súťaž na národnej úrovni. Vo všetkých kategóriách budú výhercovia ocenení vecnými cenami, ktoré venuje MPRV SR a Europe Direct Nitra.  

Príručka "Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach"

Dávame do pozornosti praktickú príručku Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach. Poslaním tejto malej publikácie je jednoduchým spôsobom  poukázať na možnosti spracovania surového kravského, ovčieho či kozieho mlieka na dobré, kvalitné výrobky, naučiť sa pritom dodržiavať podstatné technologické parametre a pritom vyrobiť  zdravotne nezávadné a chutné mliečne výrobky i v podmienkach malovýroby vo farmách i v domácnostiach.

Autor publikácie Ing. Karol Herian, CSc. pri písaní využíval najmä svoje bohaté praktické skúsenosti a svoje  publikácie v odborných časopisoch a zo školení mliekarenských a farmárskych pracovníkov.

Príručku vydal Vidiecky parlament SR.

Súťaž o Najkrajší chotár roka 2015

     Jubilejný 15. ročník súťaže o  Najkrajší chotár  bol  pre  členov odbornej hodnotiteľskej komisie náročný a svojimi výsledkami veľmi prekvapivý. Členovia komisie počas štyroch týždňov obchádzali chotáre dvanástich poľnohospodárskych fariem v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré skutočne dávajú svojou starostlivosťou  na vedomie, že sa o krajinu a pôdu na ktorej hospodária, starajú naozaj príkladne. A nielen to. Mnohí prispievajú svojou činnosťou k tomu, že krajinu kultivujú, zachovávajú tradičné postupy šetrné k životnému prostrediu a zabraňujú tak erózii pôdy, prispievajú k pohode zvierat aj ľudí a v neposlednom rade sa snažia pridanou hodnotou osviežovať a zveľaďovať  slovenský vidiek. Jednoducho sú odborníkmi na pravom mieste. Okrem toho,  spoluprácou s inými spoločnosťami, združeniami aj vedením obcí  pomáhajú vytvárať príjemné prostredie pre komunitu ľudí, žijúcich v danom regióne.

     V odbornej komisii mali svojich zástupcov Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Slovenská agentúra životného prostredia z  Banskej Bystrice, nitrianska Slovenská poľnohospodárska univerzita, Vidiecky parlament SR a Klub poľnohospodárskych novinárov, ktorý je garantom súťaže. Hodnotiaca komisia si všímala  porasty na poliach, či nie sú zaburinené, či okraje poľných ciest nie sú semenišťom burín, všímala si v akých podmienkach sú chované zvieratá, či sú chránené   pred fyzickou a psychickou nepohodou, ďalej  či sú hospodárske dvory upravené, aký je stav techniky a starostlivosť o ňu, aký je stupeň diverzifikácie výroby a tým zvýšenia konkurencieschopnosti a zníženia rizika podnikania v agrosektore a v neposlednom rade si komisia  všímala  aj to, či sú v chotári, obci, regióne zdravé vzťahy a či poľnohospodárske farmy robia aj to,  z čoho  nemajú ekonomický profit, ale čo vytvára práve dobré meno gazdu.  Členovia komisie sa tým snažili dostať pod pokrievku súťažiacich fariem,  aby mohli zodpovedne rozhodnúť o tých najlepších.  Ukázalo sa, že  mnohé slovenské farmy sa už skutočne podobajú tým rakúskym, na ktoré sa ešte stále chodia Slováci pozerať ako na niečo pekné a nedosiahnuteľné.  Na záver členovia komisie skonštatovali, že súťažiace farmy myslia na tradície, na svoje poslanie starať sa o krajinu a kultivovať ju, aby ani okolo závlahových struží či stĺpoch elektrického vedenia nerástli kroviny a burina, aby sa v horúčavách mala kde zver skryť, aby vetrolamy chránili polia aj lúky a ukázalo sa,  že v chotári sa osvedčujú zdravé vzťahy.

     Za 15 rokov trvania tejto súťaže o titul Chotár roka súťažilo 70 poľnohospodárskych fariem. Tretí rok je súťaž rozdelená do dvoch kategórií podľa výmery: farmy do 500 ha a farmy nad 500 ha.  

Celkové výsledky – Najkrajší chotár 2015:

Veľké farmy:

 • Poľnohospodárske výrobno – obchodné družstvo Madunice  (591 ha)  - 85 bodov           
 • Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička  (1273 ha) – 84,4 bodov
 • SEMA HŠ spol. s.r.o., Sládkovičovo (1280 ha)  – 82 bodov

Malé farmy:

 • Karpatská Perla s.r.o., Šenkvice (58 ha) – 88,5 bodov
 • Terra Parna, Suchá nad Parnou (6,5 ha) – 84,666 bodov
 • AGROMIX VOS spoloč. s r.o., Sedliská (65 ha) – 74,6 bodov

Agrokomplex opäť obohatia diskusie na aktuálne témy agrosektora

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a portál poľnoinfo.sk Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2015, ktorá začína vo štvrtok 20. augusta a potrvá do 23. augusta 2015.

V rámci odborného programu budú v pavilóne A prebiehať Diskusné okrúhle stoly pre odborníkov ale aj laickú verejnosť, na aktuálne témy agrosektora.

Témy diskusných stolov budú:

 • Rôznorodá a vyvážená strava a jej vplyv na zdravie človeka
 • Skúsenosti z implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Programu rozvoja vidieka
 • Príležitosť pre slovenský vidiek – Program rozvoja vidieka 2014-2020
 • Ako ďalej v slovenskom sektore mlieka
 • Deň mladých farmárov

 

Do diskusií sú pozvaní:

 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek
 • predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík
 • riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková
 • prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár
 • zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ústavu hygieny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • predstavitelia Združenia mladých farmárov - ASYF
 • Vidiecka platforma

Podrobnejšie informácie o odbornom programe sa dozviete tu

27. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 27. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR.

K starším číslam nášho bulletinu sa môžete v prípade záujmu vrátiť aj na webovej stránke www.mzv.sk/oecdparis, na ktorej bol vytvorený i krátky slovník pojmov OECD, s ktorými sa stretávate v tomto dvojmesačníku.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

Dokumenty na stiahnutie