kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2015-2024

OECD a FAO zverejnili poľnohospodársky výhľad na roky 2015 - 2024

Medzinárodná vedecká konferencia "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi"

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje v dňoch 3.12. - 4.12.2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi - Sustainability of Rural Areas in Practice (SURAP)". Cieľom konferencie je predstaviť nové, tvorivé prístupy k problematike rozvoja vidieckych oblastí, ako aj definovať nové smerovania a prezentovať praktické príklady v rozvoji vidieka.

Konferencia je podporená Kooperatívnym  výskumným  programom  OECD  pre  riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP). Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://www.surap.eu.

26. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži

Stála misia SR pri OECD v Paríži vydala 26. číslo informačného dvojmesačníka "OECD v skratke".

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke MZVaEZ SR.

K starším číslam nášho bulletinu sa môžete v prípade záujmu vrátiť aj na webovej stránke www.mzv.sk/oecdparis, na ktorej bol vytvorený i krátky slovník pojmov OECD, s ktorými sa stretávate v tomto dvojmesačníku.

K dispozícii je aj hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku, prostredníctvom ktorého  môžete zaslať svoje pripomienky. Vyplnené dotazníky prosím zasielajte na adresu oecd.paris@mzv.sk

 

Anotácie k vydaným publikáciám OECD

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2014 - február 2015. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD.

Nové e-knihy vo FAO

Prečítajte si nové tituly z vydavateľstva FAO dostupné zdarma v piatich elektronických formátoch (iPad, nook, kobo, Reader, kindle). Napr.: Ako sa vyrovnať so zmenou klímy - úloha genetických zdrojov vo výžive a poľnohospodárstve, Stav výživy a poľnohospodárstva v 2014, Potravinový výhľad - október 2014 a ďaľšie.
 

http://www.fao.org/publications/e-book-collection/en/
 

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI!
Do knižnice sa nám podarilo získať nové publikácie z vydavateľstva OECD.

 

Ponúkame Vám Ročenky, Štatistiky, Poľnohospodárske a ekonomické výhľady, OECD prehľady vidieckej politiky v jednotlivých krajinách, atď.

Publikácie sú v anglickom jazyku a sú Vám k dispozícii v našej knižnici denne od 9.00 do 14.00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozvánka na Svetový Deň Potravín 2014

"Rodinné farmy: nasycujú svet, starajú sa o planétu."

Srdečne Vás pozývame na národné oslavy Svetového dňa potravín 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 23. októbra 2014 v budove Agroinštitútu na Akademickej ulici a v Obchodnom Centre Mlyny v Nitre. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Flash správa - OECD o vzdelávaní 2014

OECD tak ako každý rok, aj tento rok vydala dňa 9. septembra 2014 svoju vlajkovú publikáciu „OECD Výhľad vzdelávania 2014“ (OECD Education at a Glance 2014). Viac v prílohe.

FLASH SPRÁVA Stálej misie SR pri OECD

OECD vydala už tridsiaty druhý raz svoju „vlajkovú“ publikáciu: OECD Výhľad zamestnanosti 2014 (OECD Employment Outlook 2014). Publikácia vychádza v čase dvadsiateho výročia vydania Stratégie zamestnanosti OECD. Viac v prílohe.

Súťaž o najkrajší plagát: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu

Zapojte sa do výtvarnej súťaže vyhlásenej FAO: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže na národnej úrovni, zašlite svoje práce do 30. 9. 2014 aj na e-mailovú adresu: kniznica@agroinstitut.sk. Tieto budú vyhodnotené na národných oslavách Svetového dňa potravín, ktoré sa  uskutočnia v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik dňa 23. 10. 2014. 

 

SÚŤAŽ - Veľké pohodlne chutné obedovanie

Spotrebiteľská súťaž "Veľké pohodlne chutné obedovanie" v Agroinreštaurácii Nitra v termíne od 2.9.2014 do 30.1.2015. Viac v pdf prílohe.

Pozvánka na workshop "Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka"

Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci so spoločnosťou Metis, Rakúskym inštitútom pre ekonomický výskum (WIFO) a s Európskou asociáciou pre informácie o miestnom rozvoji (AEIDL) Vás pozýva na workshop „Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka“, ktorý sa uskutoční 30. júna 2014 v budove Agroinštitútu v Nitre. Cieľom workshopu je diskusia o dopade investičných opatrení PRV SR 2007 – 2013 v rámci poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora v Nitrianskom kraji.

Bližšie informácie (ako aj pozvánku, prihlášku a program) nájdete na:
http://www.arvi.sk/index.php?choice=10&news=125

Stav svetového rybolovu a akvakultúry 2014

Rybolov a akvakultúra predstavujú v súčasnom období zdroj potravy a príjmov pre väčšie množstvo ľudí než kedykoľvek v minulosti, pričom ale udržateľnosť týchto odvetví je ohrozovaná škodlivými praktikami a zlým manažmentom.
"Zdravie našej planéty, rovnako ako naše vlastné zdravie i budúca potravinová bezpečnosť závisia od toho, ako sa správame k modrému svetu. Musíme zabezpečiť, aby environmentálne zdravie bolo kompatibilné so zdravím ľudí tak, aby vytvárali dlhodobo udržateľnú prosperitu pre všetkých. Z tohto dôvodu FAO podporuje "Modrý rast", ktorý je založený na udržateľnom a zodpovednom riadení našich vodných zdrojov ", José Graziano da Silva, generálny riaditeľ FAO.

Tlačová správa a video tu.

Stiahnite si kópiu zdarma: The state of world fisheries and acquaculture.pdf

 

Medzinárodná Kuchárka Quinoa: Tradične i inovatívne

Náš tip z virtuálnej knižnice FAO:

Quinoa, medzinárodná kuchárka: tradične i inovatívne

Spoznajte bližšie túto zaujímavú a zdravú plodinu aj prostredníctvom receptov z knižnice FAO.

Nová centrálna databáza FAO o krajinnej pokrývke

 

Originálny text v pôvodnom znení (EN):

http://www.fao.org/news/story/en/item/216144/icode/

Dokumenty na stiahnutie