kalendár školení

Celoživotné vzdelávanie

V oblasti  celoživotného vzdelávania a pôdohospodárskeho poradenstva Agroinšititút Nítra zabezpečuje: