Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Europského parlamentu

Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája 2019, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

Odporúčame