Brexit

EÚ je pripravená podporiť európskych poľnohospodárov v možnom scenári brexitu bez dohody

Zatiaľ čo dohoda o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom stále zostáva najlepším možným výsledkom, EÚ je v oblasti poľnohospodárstva pripravená aj na možný scenár neriadeného odchodu.

EÚ sa naďalej zameriava na ochranu poľnohospodárstva a záujmov svojich občanov. Spoločná poľnohospodárska politika má existujúce nástroje, ktoré možno aktivovať v prípade narušenia trhu a ktoré môžu fungovať ako bezpečnostné siete. Sú to napríklad verejná intervencia, schéma pomoci na súkromné skladovanie, predchádzanie krízam alebo riadenie rizík.

Európska komisia už v minulosti takéto opatrenia, ako aj štátnu pomoc, použila napríklad v období rokov 2014 – 16, a to s cieľom riešiť nerovnováhu na trhu a tiež pomôcť poľnohospodárom v prípade krátkodobých ťažkostí s peňažným tokom. Komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan uviedol: „Dnes hovoríme o scenári bez dohody a v takom prípade môžeme s istotou povedať, že dôjde k významnému narušeniu určitých častí poľnohospodárskeho trhu. S dôverou v tieto vedomosti sme dospeli k záveru, že Európska komisia má právnu povinnosť zasiahnuť a aj tak urobí. Včasný zásah má výhodu v tom, že nielenže poskytuje poľnohospodárom podporu, ale zároveň dáva trhu istotu, že Komisia prijme  záväzok v súvislosti s agropotravinárskym sektorom. Rád by som Vám pripomenul, že Komisia má značné skúsenosti so zavádzaním opatrení na podporu trhu v prípadoch výrazného narušenia trhu.“

Komisia tiež vo svojej databáze o prístupe na trh uverejnila podrobné informácie o pravidlách, ktoré by Spojené kráľovstvo uplatňovalo na svoj dovoz z EÚ v prípade brexitu bez dohody. Vychádza z informácií, ktoré verejne sprístupnili orgány Spojeného kráľovstva. Databáza obsahuje informácie pre 121 krajín a v súčasnosti poskytuje aj rovnakú úroveň informácií o vývoze do Spojeného kráľovstva ako v prípade všetkých ostatných obchodných partnerov EÚ, napríklad USA alebo Číny.

Podrobnosti o agropotravinárskom obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

ZEK na Slovensku, 5.4. 2019

Pripravenosť EÚ na brexit pomáha chrániť nároky občanov na sociálne zabezpečenie

Európska komisia v rámci pripravenosti na brexit a krízových príprav prijala niekoľko opatrení na ochranu občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte.

Zatiaľ čo Európska komisia je naďalej odhodlaná uzavrieť dohodu o vystúpení, je stále možné, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu bez dohody. Keďže mnohí občania EÚ a Spojeného kráľovstva urobili svoje životné rozhodnutia na základe práv súvisiacich s voľným pohybom podľa právnych predpisov EÚ, neriadený odchod môže mať závažné následky na ich životy. S cieľom chrániť práva na sociálne zabezpečenie týkajúce sa situácií pred dátumom vystúpenia Komisia navrhla nariadenie EÚ, ktoré už bolo schválené Európskym parlamentom a Radou. Okrem tohto nariadenia Komisia spolupracovala s 27 členskými štátmi na zabezpečení spoločného prístupu. Konkrétnejšie im odporúčala, aby používali vnútroštátne, jednostranné opatrenia napr. na prenos starobného dôchodku osobám bývajúcim v Spojenom kráľovstve a riešenie prebiehajúcich liečebných postupov. Komisia tiež uverejnila informácie pre občanov o živote, práci a cestovaní v EÚ a Spojenom kráľovstve.

Marianne Thyssenová, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Neželáme si neriadený odchod, ale pripravujeme sa aj na tento scenár. Milióny občanov EÚ, ktorí pracovali v Spojenom kráľovstve ešte pred jeho vystúpením z EÚ, nestratia svoje dôchodkové práva pri odchode do dôchodku v EÚ. Pacienti by mali mať možnosť dokončiť prebiehajúce lekárske ošetrenie v Spojenom kráľovstve. Nie všetko bude bezproblémové, ale budeme sa snažiť zmierniť negatívny vplyv brexitu bez dohody. Dohoda o vystúpení zostáva najlepším možným výsledkom pre všetkých dotknutých, ale nech je scenár akýkoľvek, pre EÚ budú jej občania na prvom mieste.“

Ďalšie informácie nájdete v tejto sérii prehľadov. Znenie krízového nariadenia je k dispozícii tu:

ZEK na Slovensku, 1.4.2019

Príprava na brexit bez dohody: pripravenosť podnikov z EÚ v colnej oblasti

V súvislosti s rizikom, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody, Európska komisia spúšťa informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH.
Táto kampaň by mala informovať podniky, ktoré chcú aj po 30. marci obchodovať so Spojeným kráľovstvom, o tom, čo musia urobiť, aby bol tento prechod čo najplynulejší.
Na to, aby boli podniky pripravené na scenár bez dohody a mohli pokračovať v obchodovaní so Spojeným kráľovstvom, by mali:
•    posúdiť, či majú potrebné technické a ľudské kapacity na zabezpečenie dodržiavania colných postupov a pravidiel, napr. pokiaľ ide o „preferenčné pravidlá pôvodu“,
•    zvážiť získanie rôznych colných povolení a registrácií s cieľom uľahčiť si svoju obchodnú činnosť, ak je Spojené kráľovstvo súčasťou ich dodávateľského reťazca,
•    skontaktovať sa s colným orgánom svojho členského štátu s cieľom získať informácie, aké ďalšie prípravné kroky môžu podniknúť.

Podniky majú k dispozícii širokú škálu materiálov vrátane jednoduchého 5-krokového kontrolného zoznamu, ktorý poskytuje prehľad potrebných opatrení. Materiály ku kampani sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ.
 

 

Tlačová správa 18.2.2019, Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Odporúčame