ED Nitra Aktivity

Európsky deň pre absolventov

Informačné centrum Europe Direct - Nitra v spolupráci s  Úradom práce, sociálnych vecí, a rodiny v Nitre, Odborom služieb zamestnanosti, organizujú v Agroinštitúte Nitra, š.p., 5. júna 2019 Európsky deň pre absolventov.

Cieľom tejto aktivity je informovať klientov o službách  Informačného centra Europe Direct, poskytnúť užitočné informácie o Európskej únii, priblížiť služby siete EURES /európske služby zamestnanosti/,  informovať o voľných pracovných miestach v EÚ, službách ponúkaných ÚPSVR, prezentovať študijné programy a stáže, ktoré poskytuje SAIA ako aj podmieny zdravotného poistenia počas pracovného pobytu v krajinách EÚ.

Europe Direct Nitra, 31. 5. 2019

Putujeme po Európe - podujatie pre malých i veľkých o EÚ

Pozývame vás na podujatie venované spoznávaniu európskych krajín pre malých i veľkých, ktoré sa koná 1. júna v Lehote. Súčasťou programu sú súťaže pre deti a mládež ako aj občerstvenie.

Mladý Európan 2019 v Nitre

Vedomostnú súťaž o EÚ jej histórii i súčasnosti  pre stredné školy a gymnázia pre okresy Nitra, Topoľčany, Šaľa  a Zlaté Moravce vyhlásilo informačné cntrum Euroep Direct Nitra. Súťaž s akonala 12. apríla 2019 a zúčastnilo sa jej 10 škôl.

Najlepšie si počínali Gymnázium Golianova Nitra, Stredná športová škola a Gymnáyium párovská Nitra, ktorá zvíťazila a zúčastní národného kola tejto súťaže v Košiciach 13.6. 2019.

Ročný plán aktivít informačného centra EUROPE DIRECT NITRA - 2019

Pripravujeme pre vás:

Apríl 2019 - vedomostná súťaž Mladý Európan pre študentov strených škôl v Nitrianskom kraji

Marec - Apríl 2019 - besedy s europoslancami pre mladých i širokú verejnosť  o voľbách do EP, o fungovaní Európskeho parlamentu a Európskej komisie

Máj  2019 - európsky informačný deň pre mamičky na materskej dovolenke, mladých rodičov

Jún 2019 - Európsky informačný deň pre absolventov stredných a vysokých škôl - hľadanie práce v krajinách  EÚ

Jún 2019 - Putujeme po Európe – zábavný program o EÚ pre deti a širokú verejnosť

Zúčastníme sa:

Apríl 2019  - JOB EXPO 2019, Nitra

August 2019  - Agrokomplex 2019

Odporúčame