Zastúpenie EK na Slovensku

Roadshow “Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ“ mieri do regiónov

Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tento týždeň spoločne odštartujú roadshow s názvom ,,Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ". V rámci okružnej jazdy po Slovensku postupne navštívia 17 okresných a krajských miest. Začínajú v piatok 26. apríla v Martine a končia 21. mája v Trenčíne a 22. mája v Krupine - tri dni pred eurovoľbami.

Zástupcovia inštitúcií EÚ budú v rámci kampane diskutovať so študentmi aj občanmi jednotlivých miest o tom, čo znamená členstvo v EÚ a o čom sa v eurovoľbách 25. mája vlastne rozhoduje. Súčasťou programu na námestiach bude aj predstavenie dobrovoľníkov a aktivistov, programov určených pre mladých ľudí, ale aj úspešných projektov, o ktorých ľudia často nevedia, že sa v regióne zrealizovali vďaka eurofondom. Pripravené budú súťaže, kvízy a o skvelú zábavu sa postarajú miestni umelci –  vystúpia tanečníci, speváci aj hudobníci zo základných umeleckých škôl, speváckych zborov, folklórnych súborov a regionálnych hudobných kapiel, ako aj hudobníci známi z televíznych obrazoviek.

„Slovensko je súčasťou Európskej únie od roku 2004. Odvtedy sa konali voľby do Európskeho parlamentu už trikrát. Chceme, aby Európa a eurovoľby boli pre občanov Slovenska atraktívne a aby sa nezopakovala 13-percentná volebná účasť, ktorá nás zaradila na poslednú priečku európskeho rebríčka,“ povedal Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. „Cieľom turné po regiónoch je diskutovať s občanmi, priblížiť im EÚ a vysvetľovať prečo je dôležité sa na eurovoľbách zúčastniť. V nadchádzajúcich európskych voľbách totiž budeme rozhodovať o tom, v akej Európe budeme žiť,“ dodal D. Hochel.

„Verím, že Slováci si uvedomujú, že v týchto voľbách ide naozaj o veľa. Európsky parlament hlasuje o všetkých zásadných právnych normách EÚ a kvalita zvolených europoslancov rozhoduje aj o miere akou dokážeme tento proces ovplyvniť. Svojou účasťou v týchto voľbách budeme rozhodovať aj o podiele antisystémových a deštruktívnych síl v budúcom parlamente, ako aj o tom, čomu chceme dať v budúcej EÚ prednosť. No, a okrem toho verím, že Slováci v ničom nechcú byť úplne poslední – a že budú chcieť ukázať, že vo volebnej účasti máme naviac ako pred piatimi rokmi,“ uviedol Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

Roadshow „Tentoraz idem voliť – Doma v EÚ“ je vlajkovou aktivitou zameranou na informovanie o eurovoľbách a EÚ. Okrem nej sú súčasťou mobilizačnej kampane aj diskusie so študentami na vysokých školách a širokou verejnosťou, zapojenie influencerov a tiež iniciatíva „Tentoraz idem voliť“. Prostredníctvom nej sa podarilo vybudovať vyše 250 000-tisícovú komunitu európskych priaznivcov, ktorí pomáhajú podporiť vyššiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Aktivity v rámci roadshow dopĺňa aj séria online videí a infografík, ktoré ilustrujú ako EÚ funguje a čo Slovensku a Slovákom prináša.

 

Aké výhody nám prináša členstvo v EÚ?

Neekonomické výhody

- Najdlhšie mierové obdobie v histórii európskeho kontinentu – 70 rokov

- Ako súčasť EÚ je aj Slovensko globálnym hráčom - sedí pri stole pri všetkých zásadných rozhodnutiach

- možnosť študovať a získavať skúsenosti v zahraničí – Erasmus+

- spoločné riešenie globálnych problémov – klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a prírody

- posilnenie demokratických hodnôt v krajine

- zvýšenie bezpečnosti vďaka  justičnej a policajnej spolupráci

- rozvoj vedy, výskumu a vývoja

- spoločné celoeurópske riešenie odborných problémov, na ktoré jednotlivé štáty samostatne nemajú dosť prostriedkov ani expertov - napríklad navigačný systém Galileo, Európska lieková agentúra

Ekonomické výhody

- polmiliardový spoločný trh bez bariér - voľný pohyb kapitálu, tovarov a služieb

- možnosť pracovať kdekoľvek v EÚ

- zvýšenie konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach hospodárstva

- tlak na modernizáciu a zavádzanie high-technológií

- odbúranie nákladov spojených s ochranou hraníc

- rozvoj spolupráce s výrobcami v EÚ pri prenikaní na „tretie trhy”

- nové podnikateľské príležitosti v EÚ a EÚ v našej krajine

- posilnenie dôveryhodnosti krajiny a podpora vstupu zahraničného kapitálu

- nepriame účinky – vplyv na sociálnu oblasť a zamestnanosť

- vyšší objem nenávratných prostriedkov z EÚ

- silnejšia pozícia pri vyjednávaní s globálnymi aktérmi – napr. internetové giganty Facebook, Google, mobilní operátori

- eurofondy – hospodárska solidarita – vyrovnávanie regionálnych rozdielov

- podpora poľnohospodárstva a vidieka

 

Tlačová správa 23.4.2019, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Dokumenty na stiahnutie

Odporúčame