Zastúpenie EK na Slovensku

DNI SPOLUPRÁCE S EURÓPSKYM SPOTREBITEĽSKÝM CENTROM

Európske spotrebiteľské centrum v SR si Vás dovoľuje pozvať na 1. ročník podujatí „Dni spolupráce s Európskym spotrebiteľským centrom“, ktoré sa uskutoční v troch mestách naprieč Slovenskom, a to v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

CIEĽ DNÍ SPOLUPRÁCE:
Cieľom je spojiť všetkých, ktorí sú zainteresovaní do oblasti ochrany spotrebiteľa a riešenia spotrebiteľských sporov, zosumarizovať možnosti, ktoré spotrebitelia môžu využívať, zdielať skúsenosti a hľadať prieniky pri riešení spotrebiteľských sťažností, rozvinúť spoluprácu a navrhnúť zlepšenia tak, aby každý spotrebiteľ v akomkoľvek spotrebiteľskom probléme dostal ponúknuté riešenie.

KOMU SÚ DNI SPOLUPRÁCE URČENÉ:
Všetkým zainteresovaným subjektom v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako sú napríklad:
-    zástupcovia spotrebiteľských združení,
-    zamestnanci orgánov dozoru a dohľadu  (inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb),
-    poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory

TERMÍN A MIESTO:

-    14. november 2019, Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A

-    20. november 2019, Banská Bystrica,  Hotel Arcade, Námestie SNP 5

-    21. November 2019, Prešov, Hotel Linea, Budovateľská 14

 

Európske spotrebiteľské centrum, Bratislava, 20.9.2019

Odporúčame