Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Vzhľadom na situáciu spôsobenú šírením koronavírusu COVID-19 na Slovensku bude IC  Europe Direct Nitra zatvorené do 30. apríla 2020. Môžete nás kontaktovať emailom na adrese:...
Europe Direct Nitra v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre vyhlasuje súťaž o najlepšiu študentskú prácu na tému: Pozitívne efekty politiky...
Pozvanie do súťaže bolo zaslané stredným školám v okresoch Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a  Šaľa a je určené pre študentov 2. a /alebo 3. ročníka. Regionálne...
Európska komisia prispeje sumou 232 miliónov eur na pomoc v globálnom boji proti vírusu COVID-19, známemu ako koronavírus. Prispeje tak k zvýšeniu globálnej pripravenosti, prevencie a...
Od 1. januára 2020 sú mestá Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko) držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry na obdobie jedného roka. „Vďaka tomuto titulu Rijeka a Galway naplno...
Komisia dnes víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame