Informačná kancelária EP na Slovensku

Zapojte sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež

Ponuka nielen pre stredné, vysoké školy a mládežnícke organizácie: máte 16-30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou?

Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte zájazd do Aachenu a mnoho iného.

Termín na predloženie ponúk sa predlžuje do 18. februára 2019.

http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/press-release.html

 

Tlačová správa, IKEP, 6.2.2019

Odporúčame