Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Vyhodnotenie súťaže študentských prác, ktorá prebehla od 4. apríla do 20. mája 2020. Témou súťaže bolo: " Pozitívne efekty politiky súdržnosti na regionálnej a lokálnej...
Europe Direct Nitra, hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik, usporiadali v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, súťaž...
Už 23. júna 2020 sa uskutoční jedinečná virtuálna euroroadshow Doma v EÚ. Ide o pokračovanie mimoriadne úspešnej série návštev slovenských miest, ktorá sa začala minulý rok pri...
Komisia prijala usmernenia na pomoc členským štátom pri vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách: usmernenia týkajúce sa európskych diel, usmernenia...
Európska komisia dnes prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú všetky možné príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál pretvárať budúcnosť EÚ a ťažiť z prechodu na...
Nemecké predsedníctvo Rady EÚ: 1. júla – 31. decembra 2020. Priority nemeckého predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Spoločne za obnovu Európy“. Program predsedníctva sa...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame