kalendár školení

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
1 63/2017 13.04.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovenská asociácia knižníc Bratislava 30,00 členský príspevok
2 2172003898 12.04.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ŠEVT a.s. Bratislava 350,59 tovar
3 4590784367 03.04.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 50,40 PHM
4 4017015 03.04.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Advokátska kancel. G.Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
5 117031934 03.04.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 678,98 strav.poukážky
6 17101023 02.04.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 768,00 služba
7 5170301166 31.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-NIC, a.s. Bratislava 12,00 doména
8 DO2017000096 31.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ENERGA Slovakia s.r.o. Bratislava -69,56 el energia
9 9170057 30.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. CreoCom, s.r.o. Trnava 442,80 tovar
10 9170056 30.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. CreoCom, s.r.o. Trnava 412,22 tovar
11 FA1700645 29.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. EKO TONER s.r.o. Žilina 42,06 tovar
12 2017033 29.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 120,00 služba
13 170396 28.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Eva Bedeová Energocentrum Nitra 64,20 tovar
14 FV25717104 28.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ANDREA SHOP, s.r.o. Dunajská Streda 46,30 tovar
15 17100864 28.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra 648,29 služba
16 2170253549 28.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
17 FA2017000532 27.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ENERGA Slovakia s.r.o. Bratislava 4820,75 el. energia
18 2379468708 26.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Orange Slovensko, a.s. Bratislava 260,51 telef.popl.
19 20170124 23.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce 212,16 služba
20 9001009221 23.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 254,80 služba
21 3413642382 23.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 0,34 telef.popl.
22 2017/046 22.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. BEGA s.r.o. Lehota 684,00 tovar
23 2017220146 22.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. MEPOS, s.r.o. Lučenec 132,19 služba
24 8760037382 22.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 4208,68 vodné, stočné
25 20171017 22.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ALTO Slovakia spol. s r.o. Svit 76,50 služba
26 170250 22.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra 51,00 služba
27 20170011VYF2 22.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. Lučenec 130,20 služba
28 5170300745 21.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-NIC, a.s. Bratislava 12,00 doména
29 20170118 21.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce 1678,08 služba
30 20170119 21.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce 1718,64 služba
31 DLaF913-17-00240 21.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 209,76 služba
32 4590778029 20.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 14,60 služba
33 030/2017 20.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 300,00 služba
34 2794092865 20.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 76,15 telef.popl.
35 170246 20.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra 196,80 služba
36 170247 20.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra 64,00 služba
37 2170006303 20.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Energie2, a.s. Bratislava -106,47 zemný plyn
38 1990046674 17.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. XEROX LIMITED, o.z. Bratislava 24,86 služba
39 5012017004 16.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Ústav hydrológie SAV Bratislava 25,00 časopis
40 1712024 16.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Lindström, s.r.o. Trnava 19,39 služba
41 6201710122 16.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ORAVA SKIPARK, a.s. Oravský Podzámok 629,00 služba
42 20170113 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce 138,72 služba
43 20170115 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce 89,76 služba
44 32670058 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. TOP SERVIS IT a.s. Bratislava 30,08 služba
45 2017031 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitianske Hrnčiarovce 1116,00 služba
46 17100635 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 322,85 služba
47 20170112 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. Mojmírovce 594,00 služba
48 20170205 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Mýval s.r.o. Brezno 90,13 služba
49 20170769 14.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. GO travel Slovakia s.r.o. Bratislava 211,76 letenka
50 5170300794 13.03.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-NIC, a.s. Bratislava 12,00 doména