kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Faktúry

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
1 201800070 11.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Dunajská Lužná 138,24 tovar
2 2180003394 10.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Energie2, a.s. Bratislava -103,33 zemný plyn
3 2182002071 07.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ŠEVT a.s. Bratislava 12,94 tovar
4 2182002070 07.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ŠEVT a.s. Bratislava 181,57 tovar
5 4590926646 05.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 178,48 PHM
6 18101020 05.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 192,00 služba
7 2182001962 04.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ŠEVT a.s. Bratislava 11,90 tovar
8 201800047 02.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Dunajská Lužná 738,94 tovar
9 02180762 02.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. MakroFoto s.r.o. Bratislava 50,70 tovar
10 4018007 01.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 605,51 služba
11 180137 01.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra 168,00 služba
12 400541803 01.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Združ.použ.Slov.akadem.dát.siete SANET Bratislava 750,00 služba
13 20180067 28.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 571,20 služba
14 20180068 28.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 134,64 služba
15 20180070 28.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 8,16 služba
16 20180073 28.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 334,56 služba
17 180128 27.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Nitra 35,00 služba
18 2427993523 23.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Orange Slovensko, a.s. Bratislava 213,01 telef. popl.
19 9001092962 23.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 160,10 poštové služby
20 8203058129 23.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 0,79 telef. popl.
21 8860001658 21.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 1903,92 vodné, stočné
22 20180586 21.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ALTO Slovakia spol. s.r.o. Svit 76,50 služba
23 1990060388 20.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. XEROX LIMITED Bratislava 4,18 služba
24 20180043 20.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 16,32 služba
25 2018012 20.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. PROCESS TECHNIK s.r.o. Nitra 188,00 služba
26 7102791873 20.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ZSE Energia, a.s. Bratislava 614,99 el. energia
27 20180025 20.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Zuzana Balková EKO-IN Dvorníky nad Váhom 1080,00 služba
28 8202083728 19.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 67,98 telef. popl.
29 2182001155 18.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ŠEVT a.s. Bratislava 58,34 tovar
30 20180066 18.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. NAŠE MESTÁ SK s.r.o. Nitra 150,00 služba
31 4590920399 16.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 13,29 služba
32 2180120167 16.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. BCF s.r.o. Banská Bystrica 5455,04 el. energia
33 8180009475 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Energie2, a.s. Bratislava 8978,00 zemný plyn
34 8180004797 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Energie2, a.s. Bratislava 899,00 zemný plyn
35 FAE_101162 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. EURO VKM, s.r.o. Bratislava 743,76 služba
36 852218 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Združ.použ. SANET Bratislava 33,00 poplatok
37 7512322374 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ZSE Energia,a.s. Bratislava 160,00 el. energia
38 2018013 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 120,00 služba
39 DLaF913-18-00110 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 53,45 služba
40 DLaF913-18-00111 15.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 218,53 služba
41 201800015 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Petra Spišáková-Majster Papier Dunajská Lužná 228,10 tovar
42 010/2018 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 300,00 služba
43 1803903 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Lindström s.r.o. Trnava 26,88 služba
44 32780101 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. TOP SERVIS IT a.s. Bratislava 30,95 služba
45 20180058 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. RIO-IPO, s.r.o. Galanta 223,67 služba
46 20180032 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 392,50 služba
47 20180039 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 1194,48 služba
48 20180038 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 1635,84 služba
49 20180040 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 159,12 služba
50 20180106 14.02.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Mýval s.r.o. Brezno 68,00 pranie prádla