Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
2181042772 13.03.2018 Stredosl.vodár.prev.spoloč., a.s. Banská Bystrica 717,01 vodné, stočné