kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Faktúry

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
1 2181042772 13.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredosl.vodár.prev.spoloč., a.s. Banská Bystrica 717,01 vodné, stočné
Dokument

späť na výpis