kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
51 2018100012 04.04.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. BOEL-Jozef Bohumel Nitra 60,84 tovar
52 4590940517 03.04.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 56,43 PHM
53 20181023 02.04.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ALTO Slovakia spol. s.r.o. Svit 76,50 služba
54 150332 02.04.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. STC MARTIN, s.r.o. Martin 637,44 tovar
55 18101030 01.04.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 768,00 služba
56 18013 31.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing.Ferdinand Kovács LANDY ELEKTRONIC Jur nad Hronom 85,83 služba
57 20180182 30.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 2557,70 služba
58 20180183 30.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 61,20 služba
59 2180275876 30.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Worldline SA/NV Brussels 5,00 služba
60 20180150 30.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. RIO-IPO, s.r.o. Galanta 228,52 služba
61 4018022 29.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
62 2018032 29.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. RST Nitra s.r.o.Nitra 45,00 služba
63 2018-0375 28.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. VICOM s.r.o. Bratislava 705,00 tovar
64 218019 28.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ENERGYR NITRA, spol. s r.o. Nitra 92,54 služba
65 20180139 27.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. RIO-IPO, s.r.o. Galanta 195,73 služba
66 20180173 27.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 216,24 služba
67 2432444037 26.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Orange Slovensko, a.s. Bratislava 234,07 telef.popl.
68 1180061 26.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Viliam Turan TURANCAR Nitra 360,00 služba
69 2182003011 25.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ŠEVT a.s. Bratislava 164,14 tovar
70 9001101221 23.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 274,85 služba
71 8205034813 23.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 0,02 telef. poplatok
72 2180254 22.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. MITECH SLOVAKIA s.r.o. Nitra 135,11 tovar
73 8860012396 21.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 1993,42 vodné, stočné
74 20180648 20.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Nitra 52,49 služba
75 7102811904 20.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ZSE Energia, a.s. Bratislava 545,08 el.energia
76 18020101 20.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. MUZIKUS, s.r.o. Bratislava 263,99 tovar
77 4590933096 19.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT, a.s. Bratislava 116,05 PHM
78 8204055137 19.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 69,80 telef. popl.
79 20180152 19.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 8,16 služba
80 18075 19.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ján Madaj METAL Shape Nitra 100,80 tovar
81 2018037 19.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 1402,60 služba
82 5180000104 17.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Energie2, a.s. Bratislava 1,94 zemný plyn
83 030/2018 16.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Nitra 300,00 služba
84 DLaF913-18-00220 16.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 55,52 služba
85 DLaF913-18-00221 16.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. CBC Slovakia s.r.o. Bratislava 230,09 služba
86 2180220396 16.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. BCF s.r.o. Banská Bystrica 5154,30 el.energia
87 7512344127 15.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ZSE Energia, a.s. Bratislava 160,00 el. energia
88 2018036 15.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 120,00 služba
89 32780122 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. TOP SERVIS IT a.s. Bratislava 55,31 služba
90 20180130 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. RIO-IPO, s.r.o. Galanta 244,00 služba
91 1812317 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Lindström, s.r.o. Trnava 26,88 služba
92 20180145 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 1708,80 služba
93 20180146 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 2313,36 služba
94 20180229 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Mýval s.r.o. Brezno 99,59 služba
95 2018038 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 468,00 služba
96 2018039 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 144,00 služba
97 2018040 14.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce 540,00 služba
98 2181042772 13.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredosl.vodár.prev.spoloč., a.s. Banská Bystrica 717,01 vodné, stočné
99 30200721 12.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. NITRAZDROJ, a.s. Nitra 32,40 tovar
100 20180097 12.03.2018 Agroinštitút Nitra, š.p. Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 577,33 služba