kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
5251 9725094732 17.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. T-Com, Bratislava 121,10 za tel. služby od 1.3.2011 do 31.3.2011
5252 1725094723 17.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. T Com a.s., Bratislava 2,51 za tel. hovory 1.3.2011-31.3.2011
5253 123004082 16.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Mesto Nitra 24226,20 daň z nehnuteľnosti (platobný výmer č. 004082/2011)
5254 9911 15.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. FOLTYS Patrik PF-COM, Nitra 4693,08 obnova wifi pripojenia
5255 2011010 15.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. RPIC Komárno 64,55 za tovar
5256 2011119 15.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 771,11 za stravné
5257 2011120 15.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 29,52 za obedy
5258 110219 15.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ENERGOCENTRUM, Nitra 87,04 za tovar
5259 5173600000 15.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom a.s., Bratislava 11,95 za služby dátovej siete 1.3.2011-31.3.2011
5260 11240260 14.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. V-bit s.r.o., Nitra 296,10 za prenájom kopírovacích zariadení
5261 2011038 14.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. PROCESS TECHNIK s.r.o., Nitra 160,01 revízia požiarnych klapiek
5262 2011116 14.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 1524,62 za obedy
5263 2011117 14.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 2628,29 za raňajky
5264 110208 13.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Energocentrum, Nitra 153,14 za tovar
5265 2011113 13.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 59,04 za strav. služby
5266 10110901 13.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Double N s.r.o., Bratislava 244,55 za tovar
5267 201105 12.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Bauer Creative, Nitra 1993,00 zalomenie textu a tlač brožúry
5268 2011103 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 80,86 za stravu
5269 2011104 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 120,96 za strav. služby
5270 2011105 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 129,60 za strav. služby
5271 2011106 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 99,36 za strav. služby
5272 2011107 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 108,00 za strav. služby
5273 2011108 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 69,12 za strav. služby
5274 2011109 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 73,44 za strav. služby
5275 2011110 11.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 73,44 za strav. služby
5276 10110092 10.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ELCOM, Nitra 16998,23 dodávka a montáž elektroinštalácie
5277 10110091 10.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ELCOM, Nitra 93731,36 dodávka a montáž elektroinštalácie
5278 20110636 09.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Lynne+ s.r.o., Zvolen 177,70 za tovar
5279 20110322 08.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Mýval s.r.o., Brezno 49,25 za služby
5280 11101118 08.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiariarne s.r.o., Nitra 271,06 za služby
5281 17/2011 08.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. LEX AUDIT s.r.o., Nitra 1412,44 audit účtovnej závierky
5282 110100550 08.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. TOP TONERY s.r.o., Bratislava 61,20 za služby
5283 088/2011 07.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. MILTECH s.r.o., Nitra 48134,83 za služby
5284 FA0000700027 07.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. TBS a.s. - Agropenzión Adam, Stará Turá 168,00 za ubytovanie
5285 FA0000700030 07.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. TBS a.s. - Agropenzión Adam, Stará Turá 186,43 za stravovanie
5286 FA0000700028 07.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. TBS a.s. - Agropenzión Adam, Stará Turá 324,00 za prenájom
5287 710311027 07.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SOŠ, Lučenec 67,20 za stravovacie služby
5288 052/2011 07.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. M. Šemelák, Nitra 199,16 za služby BOZP a OPP
5289 774191 06.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ILLE-Papier, Skalica 106,08 za tovar
5290 20110664 06.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ALTO Slovakia s.r.o., Svit 155,35 za údržbu systému
5291 110100528 06.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. TOP Tonery s.r.o., Bratislava 154,80 za tovar
5292 11007 05.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. UNI-LESK, Nitra 2116,70 za služby
5293 4590098849 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT a.s., Bratislava 76,91 za služby a pohonné hmoty
5294 36/2011 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. KANCEX, Nitra 120,00 za rámy
5295 2011073 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. T SERVICE, s.r.o. Bratislava 316,80 za tlmočnícku techniku
5296 211110010 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Ústav hydrológie SAV, Bratislava 22,30 predplatné za časopis Journal of Hydrology and Hydromechanics na rok 2011
5297 4911005 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Agrokomplex Nitra, š.p. 591,00 tlač brožúr
5298 2011093 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 164,29 za stravu
5299 2011092 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 16,40 za obedy
5300 2011091 04.04.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 176,54 za stravu