kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
5251 92011272 20.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SPOOL a.s., Lučenec 78,24 pretláčanie kanalizácie
5252 70135781 20.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. XEROX LIMITED, Bratislava 28,58 za služby
5253 2011086 20.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVRESTAV s.r.o., Nitra 550,00 za obedy
5254 03/2011 20.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. O.K. ELEKTRO-SERVICE, Lučenec 398,52 za tovar
5255 20111 19.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. FOLTYS PF-COMP, Nitra 45480,00 vybudovanie štrukturovanej kabeláže - 1. etapa
5256 5110601622 19.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-Nic a.s., Bratislava 23,88 poplatok za doménu pozemkovyurad.sk od 20.6.2011 do 19.6.2012
5257 5110601621 19.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-Nic a.s., Bratislava 23,88 poplatok za doménu lesnyurad.sk 20.6.2011 do 19.6.2012
5258 11102329 17.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne s.r.o., Nitra 246,02 za služby
5259 727131283 17.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom a.s., Bratislava 128,54 za služby
5260 8726985652 17.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom a.s., Bratislava 11,95 za služby od 1.5.2011 do 31.5.2011
5261 4727131265 17.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom a.s., Bratislava 2,51 za služby od 1.5.2011 do 31.5.2011
5262 211010096 17.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Gastrorekrea s.r.o., Košice 214,06 za občerstbenie
5263 4590123107 16.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVNAFT a.s., Bratislava 152,78 za tovar a služby
5264 10111473 16.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Double N s.r.o., Bratislava 32,69 za tovar
5265 10111474 16.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Double N s.r.o., Bratislava 438,36 za tovar
5266 20111321 15.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Lynne+, s.r.o. Zvolen 101,02 za tovar
5267 1104587 15.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SLOVGRAM Bratislava 411,14 ročná odmena výkonným umelcom a výrobcom - rok 2011
5268 6300173854 15.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SPP a.s., Bratislava 1440,00 za odber plynu 1.6.2011-30.6.2011
5269 1/2011 15.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Billich AGRO CAFE, Nitra 345,91 za občerstvenie
5270 405/2011 15.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. GASTROMIR-M. PETRÍK, Nitra 60,00 za občerstvenie
5271 2011187 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 1870,69 za obedy pre zamestnancov Agroinštitútu - máj 2011
5272 2011186 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 2654,27 za hotelové raňajky - máj 2011
5273 2011182 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 62,32 za obedy
5274 2011138 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Michal Mikulášik, Nitra 329,57 za tovar
5275 686042827 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. MESSER Tatragas, Bratislava 183,96 nájomné za oceľové fľaše
5276 11240454 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. V-bit spol. s.r.o., Nitra 178,33 prenájom kopíriek
5277 11240455 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. V-bit spol. s.r.o., Nitra 92,72 prenájom kopíriek
5278 472011 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovenský mliekarenský zväz, Bratislava 12,00 predplatné za časopis za rok 2011
5279 232011 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Advokátska kancelária, G. Orlík s.r.o. Topoľčianky 684,08 za právne služby máj 2011
5280 3110601717 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-nic, a.s., Bratislava 23,88 poplatok za doménu lesnyurad.sk od 20.6.2011 do 19.6.2012
5281 3110601718 14.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-nic, a.s., Bratislava 23,88 poplatok za doménu pozemkovyurad.sk od 20.6.2011 do 19.6.2012
5282 2011185 13.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 101,68 za obedy
5283 10110200 12.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ELComp s.r.o., Nitra 23894,96 dodávka a montáž elektroinštalácie
5284 210514812 11.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Ban. Bystrica 461,96 za vodné a stočné
5285 2011702088 11.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Správca www.UNS.sk, s.r.o., Bratislava 99,00 za prezentáciu na stránke www.UbytovanieNaSlovensku.EU
5286 11102176 10.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne s.r.o., Nitra 321,26 za služby
5287 025/2011 10.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. MILTECH s.r.o., Bratislava 3706,14 obnova sociálneho zariadenia - práce naviac
5288 2011179 10.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 117,13 za stravné
5289 302011 09.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. EUROPEA SLOVAKIA, Trnava 100,00 za členský príspevok
5290 023/2011 09.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. MILTECH s.r.o., Bratislava 4996,70 obnova kuchynky a kancelárie - práce naviac
5291 024/2011 09.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. MILTECH s.r.o., Bratislava 4906,63 obnova dverí na 1. poschodí - práce naviac
5292 052011 09.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. KLIENT s.r.o., Nitra 1345,76 zabezpečenie lektorskej činnosti
5293 117/2011 08.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák, Nitra 199,16 za služby BOZP a OPP
5294 400541106 08.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SANET Bratislava 750,00 za služby siete SANET apríl-jún 2011
5295 081/2011 07.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. EFFETA sv. F. Saleského, Nitra 151,39 za tlač stravných lístkov
5296 11102105 07.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne s.r.o., Nitra 75,92 za služby
5297 6860426267 06.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. MESSER Tatragas, Bratislava 58,32 nájom za fľaše
5298 2011175 06.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Janovič, Nitra 190,24 za obedy pre účastníkov školenia
5299 20110524 03.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Mýval, s.r.o., Brezno 43,34 za služby
5300 110634 03.06.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. KM Office spol. s.r.o., Nitra 29,38 za tovar