kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

č. Č. fakt. Dátum
úhrady
Objednávateľ Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet
5351 v.s. 5200199034 07.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 19,43 Dodávka a distribúcia elektriny - 1.1.2011-4.1.2011
5352 v.s. 5200196029 07.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 69,35 Dodávka a distribúcia elektriny - 1.1.2011-4.1.2011
5353 2011010 07.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Dušan Janovič, Nitra 16,40 Obed
5354 2011011 07.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Dušan Janovič, Nitra 376,49 Stravné
5355 11100180 04.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra 216.60 Spotrebný materiál
5356 31300123 04.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SOFTIP, a.s., Bratislava 55.00 Seminár účtovná úzávierka podnikateľov v podvojom účtovníctve
5357 20110111 03.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ALTO Slovakia spol. s r.o. 155,35 Údržba za január 2011
5358 1100200 03.02.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. U2 group, s.r.o., Topoľčany 130,08 Tovar
5359 v.s. 5200199033 31.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, Žilina 368,81 Dodávka a distribúcia elektriny- 8.1.2010-31.12.2010
5360 v.s. 5200196028 31.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, Žilina Dodávka a distribúcia elektriny-8.1.2010-31.12.2010
5361 v.s. 5302135027 31.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, Žilina 28,10 Dodávka a distribúcia elektriny-8.1.2010-31.12.2010
5362 v.s. 5200189030 31.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, Žilina 61,41 Dodávka a distribúcia elektriny- 8.1.2010-31.12.2010
5363 710111008 27.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SOŠ Lučenec 199,65 Obedy a občerstvenie
5364 1/2011 26.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. RPPK, Rožňava 456,00 zabezp. vzdelávania, prenájom priestorov a did. tech.
5365 7100101074 25.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 343.94 Hlasové služby
5366 05/VVL/2011 21.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Dušan Levický Kominárstvo VVL Nitra 69.71 Kominárske práce
5367 v.s. 4111000060 21.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. GTS Slovakia, a.s. Bratislava 291,32 Služby
5368 11100025 19.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra 244.14 Nákup postelného prádla
5369 5110101474 19.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-NIC, a.s. Bratislava 23.88 Poplatok za doménu rppkroznava.sk
5370 DLaF 410-11-00010 19.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. FaxCopy, a.s. Bratislava 217.01 Služby, spotrebný materiál
5371 343506841 19.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nitra 2402.40 Predpis na zálohové platby za komunálne služby
5372 5173600000 18.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovak Telekom, a.s. Bratislava 11.95 Služby dátovej siete
5373 2011011 18.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. ELEKTRA-MG, s.r.o.Nitrianske Hrnčiarovce 120.00 Dohľad nad kotoľnou
5374 7/11 17.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Mária Lenková Turčianske vydavateľstvo, Martin 25.00 Časopis BOZP na rok 2011
5375 7221963272 17.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 1211.00 Dodávka zemného plynu 1.1.2011-18.1.2011
5376 201100018 14.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. FLY TRAVEL, s.r.o. Bratislava 1404.03 Letenky
5377 3400002122 14.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice Dodávka zemného plynu
5378 3110101240 13.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SK-NIC, a.s. Bratislava 23.88 Poplatok za domenu rppkroznava.sk
5379 35108-0501 12.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava 1153.68 Ticket Restaurant
5380 5200189 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Dohoda o platbách za odobratú a zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu
5381 5200196 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrované elektrickú energiu
5382 5200199 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu
5383 5302135 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu