Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Efektívne modely v chove hospodárskych zvierat pre malé a stredné firmy

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť najnovšie informácie o efektívnych a inovatívnych modeloch v chove hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných

Určené:

Mladí začínajúci farmári, chovatelia hospodárskych zvierat, osoby pracujúce v poľnohospodárstve, malé a stredné podniky pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe

Rozsah: 7 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra so začiatkom o 9:00
Termín/y: 21. 11. 2018
Odborný garant: - doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita
- Ing. Ivan Bahelka, PhD., NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
- prof. Ing. Peter Strapák, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita
Program:

Obsahová náplň: Odborný program od 9:00 do 16:00

  • Postupnosť krokov pre efektívny chov oviec
  • Úspešné podnikanie v chove hovädzieho dobytka
  • Podstata výskytu kančieho pachu v bravčovom mäse a cesty jeho minimalizácie
  • Nepriame úžitkové vlastnosti hovädzieho dobytka a najmodernejšie metódy detekcie ruje plemenníc
Účastnícky poplatok: pri platbe na bankový účet 80 €; pri platbe v hotovosti 82 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky online.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 005
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).

V cene účastníckeho poplatku je obed a občerstvenie.
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).