Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat - elektronický prístup farmára

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť ucelené informácie o systéme Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) prostredníctvom elektronického prístupu farmára vrátane praktických cvičení, príkladov a riešení jednotlivých problémov

Určené:

Mladí začínajúci farmári, chovatelia hospodárskych zvierat, osoby pracujúce v poľnohospodárstve

Rozsah: 4 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 27. 02. 2019

Termíny sústredení:
Registrácia účastníkov od 8.00 hod., začiatok o 8:30 do 12:30 hod.

Program:
  • Systém Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
  • Identifikácia a registrácia hospodárskych zvierat - hovädzí dobytok, ovce a kozy, ošípané, hydina, kone
  • Hlásenie zmien, kódy udalostí
  • Prehľad o dokladoch o premiestnení do CEHZ a hláseniach zaslaných elektronicky
  • Praktické cvičenia, príklady a riešenia jednotlivých problémov

Prenos poznatkov a informácií súvisiacich so systémom Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Počítačovú techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Práca v malej skupine, zaručený individuálny prístup, prihlasovacie mená a heslá do prístupu farmára nutné.

Účasť na odbornom seminári je bezplatná.

Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania informačného seminára, môžete si ubytovanie rezervovať prostredníctvom linku:
http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/ alebo na telefónom čísle: 037 7910 111