Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

DODRŽIAVANIE BOZP V CESTNEJ DOPRAVE

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

-podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej legislatívy v doprave

Určené:

zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, odborných pracovníkov bezpečnosti práce, zamestnancov personálnych oddelení zodpovedných podľa platnej legislatívy za problematiku BOZP, dispečerov,vodičov, širokú odbornú verejnosť

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 6. 2. 2018
Odborný garant: Ing. Jozef Raučina – Inšpektorát práce Nitra
Program:

Program:

 9.00 – 14.00 hod.

-informovanie  o aktuálnych problémoch v oblasti sociálnej legislatívy v doprave
 

-vysvetlenie o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, s cieľom napomáhať harmonizovanému zabezpečeniu dodržiavania predpisov pri cestných kontrolách
 

-najzávažnejšie a najčastejšie zisťované porušenia v oblasti sociálnej legislatívy v doprave
 

-diskusia k danej problematike a konzultácia o konkrétnych problémoch

11.30 – 12.00  hod. – obed v reštaurácii v budove Agroinštitútu

 

Účastnícky poplatok: 54,- € pri platbe bankovým prevodom vopred, 56,- € pri platbe v hotovosti pri registrácii  €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).