kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Valné zhromaždenie Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovenku a školenie vedúcich zamestnancov z BOZP

 školenie
Forma: denná
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 30. 5. 2018
Program:

1. Prezentácia členov ( 9:00 - 10:00 hod.)

2. Školenie o novelizovaných predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - zabezpečuje Agroinštitút, štátny podnik (10:00 - 12:00 hod.)

3. Prestávka na obed ( 12:00 - 13:00 hod.)

4. Otvorenie valného zhromaždenia - privítanie hosti a schválenie programu rokovania

5. Voľba volebnej a návrhovej komisie

6. Správa o činnosti  združenia za uplynulé obdobie

7. Správa revíznej komisie o hospodárení združenia

8. Diskusia

9. Návrh uznesenia a jeho schválenie

10. Záver rokovanie valného zhromaždenia

 

Účastnícky poplatok: 36 €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  ak je akcia viacdenná, vyberte prvý deň
(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia