kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat - elektronický prístup farmára

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť ucelené informácie o systéme Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) prostredníctvom elektronického prístupu farmára vrátane praktických cvičení, príkladov a riešení jednotlivých problémov

Určené:

Mladí farmári, chovatelia hospodárskych zvierat, osoby pracujúce v poľnohospodárstve

Rozsah: 4 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 10. 10. 2018

Termíny sústredení:
Registrácia účastníkov od 8.00 hod., začiatok o 8:30 do 12:30 hod.

Program:
  • Systém Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
  • Identifikácia a registrácia hospodárskych zvierat - hovädzí dobytok, ovce a kozy, ošípané, hydina, kone
  • Hlásenie zmien, kódy udalostí
  • Prehľad o dokladoch o premiestnení do CEHZ a hláseniach zaslaných elektronicky
  • Praktické cvičenia, príklady a riešenia jednotlivých problémov

 

Prenos poznatkov a informácií súvisiacich so systémom Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Počítačovú techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Práca v malej skupine, zaručený individuálny prístup.

Účasť na odbornom seminári je bezplatná.

Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania informačného seminára, môžete si ubytovanie rezervovať prostredníctvom linku:
http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/ alebo na telefónom čísle: 037 7910 111

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)

  Súhlas o spracúvaní osobných údajov
(súhlas musíte potvrdiť v dokumente, ktorý si otvoríte kliknutím na text vyššie alebo tu)

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia