kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Konferenčné služby

Obchodné a pracovné stretnutia s Vašimi partnermi, prezentácie pre klientov, školenia, semináre, porady, konferencie a firemné podujatia môžete realizovať priamo u nás v príjemnom prostredí. Moderne zariadené konferenčné miestnosti s technickým vybavením a profesionálny personál sú Vám vždy k dispozícii.

Objednávka konferenčných služieb

Zabezpečíme Vám komplexné technické vybavenie a občerstvenie podľa Vašich predstáv.

Rezervácia miestnosti a prezenčnej techniky: 

Tel.: 037/7910 114
Fax.: 037/6533 361
Mobil +421 908 291 247
E-mail: kc@agroinstitut.sk

Kalendár podujatí

Cenník a vybavenie

Galéria konferenčných priestorov tu

Konferenčné priestory, kapacita Vybavenie v cene miestnosti Základná
 sadzba
(2 hod.)
Ďalšia
začatá
hodina
  Kongresová sála:      220 miest klimatizácia, dataprojektor, plátno, ozvučenie, 2x mikrofón, flipchart, káblový internet, wi-fi 120€ +30€
  Miestnosť A1, A2:        80 miest dataprojektor, keramická tabuľa, ozvučenie, flipchart, wi-fi 90€ +15€
  Modrý salónik:             64 miest klimatizácia, wi-fi, technika dohodou 60€ +7€
  Zelený salónik:            45 miest klimatizácia, dataprojektor, plátno, ozvučenie, flipchart, Wi-Fi 50€ +10€
  Štúdio:                         44 miest dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, wi-fi 50€ +10€
  Poslucháreň P:            50 miest dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, wi-fi 50€ +10€
  Miestnosť S3:              30 miest dataprojektor, keramická tabuľa, Wi-Fi 40€ +7€
  Miestnosť S1, S2:        20 miest dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, wi-fi 30€ +7€
  Miestnosť J1, J2:         20 miest dataprojektor, keramická tabuľa, flipchart, wi-fi 25€ +5€
  Veľká zasadačka:        25 miest klimatizácia, wi-fi, technika dohodou 30€ +7€
  Malá zasadačka:          12 miest flipchart, wi-fi, technika dohodou 25€ +5€

 

Doplnkové služby Základná sadzba
(2 hodiny)
Ďalšia začatá hodina
Tlmočnícke zariadenie v Zelenom salóniku (max. 3 jazyky) 70€ +10€
Expozičný priestor pre jedného vystavovateľa / 1 deň 15€ +0€
Prenájom PC/notebook do miestnosti / 1ks / 1 deň 10€ +0€
Dokladanie stoličiek za účelom školenia s vyšším počtom účastníkov / 1ks / 1 deň 1€ +0€
Dokladanie stolov za účelom školenia s vyšším počtom účastníkov / 1ks / 1 deň 2€ +0€
Úprava školiacej miestnosti podľa žiadosti garanta mimo štandardného usporiadania nábytku / 1 deň 15€ +0€
Kongres klub / 1 hodina 20€ +5€
Kongres klub / 1 deň 100€ +0€
Prenájom spoločných priestorov v prípade zabezpečenia vlastného občerstvenia / 1 deň 30€ +0€
Technická obsluha ( v prac. dňoch a prac. hodinách) 20€ +10€
Šatňa + šatniarka ( v zimnom období) 15€ +5€

 

Služby spojené s prenájmom didaktickej techniky Základná sadzba
(2 hodiny)
Ďalšia začatá hodina
Notebook 10€ +0€
Bezdrôtový mikrofón 15€ +0€
Video/dataprojektor 20€ +10€
Premietacie plátno   7€ +0€
Flipchart   7€ +0€

 Uvedené ceny sú vrátane DPH.                               Cenník je platný od 09.01.2018

Preferenčné ceny a zľavy poskytujeme zákazníkom individuálne v nasledovných prípadoch:

  • prenájmu priestorov zriaďovateľom (MPRV SR)
  • cyklicky sa opakujúcich podujatí naplánovaných na 1 rok dopredu (min. 5x ročne)
  • opakujúcich sa podujatí (zľavy až do 20%)
  • 10% až 20% zľavy mimo sezóny

Prenájom spoločných priestorov sa účtuje v prípade zabezpečenia vlastného občerstvenia. Spoločné priestory: (priestory chodby - prízemie,1. poschodie, priestory vedľa šatne - prízemie ).

Storno podmienky

Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času akcie a dôvodu zrušenia akcie. Je potrebné ho zaslať čo najskôr písomne e-mailom, faxom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia akcie.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia akcie :

  • 10 a viac dní pred uskutočnením akcie - bez poplatku
  • 9 - 3 dní pred uskutočnením akcie - 25 % z ceny za objednané služby
  • 2 - 1 deň pred uskutočnením akcie - 50 % z ceny za objednané služby
  • do 24 hodín pred uskutočnením akcie - 100 % z ceny za objednané služby
  • nekonanie akcie bez uskutočneného storna - 100 % z ceny za objednané služby

Dokumenty na stiahnutie