kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kontakt

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Telefón: +421 37 7910 111
Fax: +421 37 7910 132
sekretariat@agroinstitut.sk

Zapísaný v obchodnom registri, oddiel: Pš; č. vložky: 10008/N na Okresnom súde v Nitre
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
IČO: 36858749
DIČ: 2022631512
IČ DPH: SK2022631512
Č. účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247
BIC: SPSRSKBAXXX

GPS: 48° 18' 21.4661281" N
         18° 5' 59.3134403" E


Mapa