Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
405/2017 05.12.2017 TECHNOPOLIS s.r.o. Kostolná 41 94901 Nitra
Rekonštrukcia kancel. priestorov 1. posch blok C, kanc. č. 24, Rekonštrukcia kancel. priestorov 1. posch. blok C, kanc. č. 25
1 159.42€