Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
404/2017 06.12.2017 Ing. Zuzana Balková EKO-IN Dvorníky 452 920 56 Slovenská republika
Lektorská činnosťna seminár Novela zákona o odpadoch dňa 5.12.2017
900.00€