Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
411/2017 12.12.2017 Ekonomická kancelária s.r.o, Hodžova 26, 949 01 Nitra
školenie
100.00€