kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Objednávky

č. Č. obj. Dátum vystavenia Objednávateľ Dodávateľ Predmet Celková
hodnota bez DPH
1 412/2017 13.12.2017 Agroinštitút Nitra, š.p. Ing. Milan Šemelák Servis ochrany práce a požiarnej ochrany Vašinova 10A 949 01 Nitra člen skúšobnej komisie na OP BT (14.-15.12.2017)
Dokument
240.00 €

späť na výpis