Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
412/2017 13.12.2017 Ing. Milan Šemelák Servis ochrany práce a požiarnej ochrany Vašinova 10A 949 01 Nitra
člen skúšobnej komisie na OP BT (14.-15.12.2017)
240.00€