Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
416/2017 19.12.2017 Pavel Chvojka MEDITEC Štúrova 974/36, 962 12 Detva neplatca DPH
Kontrola, čistenie, nastavenie ionizačných elektród oboch kotlov, cestovné náklady
112.00€