Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
427/2017 20.12.2017 Profi Press SK, s. r. o. Dlhá 25 949 01 Nitra
Roľnícke noviny - predplatné na rok 2018
35.70€