Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
426/2017 20.12.2017 News and Media Holding a.s. Panónska cesta 9 852 32 Bratislava
Poľovníctvo a rybárstvo - predplatné na rok 2018, Záhradkár - predplatné na rok 2018
60.70€