Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
11/2018 11.01.2018 EURO VKM, s. r. o. Nám. M. Benku 12 Bratislava
simultánne tlmočenie (SLJ - ANG) na deň 31.1.2018 Agroinštitút Nitra od 8:00 do 14:00
619.80€