kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

č. Č. obj. Dátum vystavenia Objednávateľ Dodávateľ Predmet Celková
hodnota bez DPH
3051 6/2011 27.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Eva Bedeová ENERGOCENTRUM Tovar 38,80 €
3052 8/2011 27.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Lynne+ s.r.o. Tovar 84,24 €
3053 6/CPP a CV-2011 26.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Pavel Galo GAPAL TOUR Doprava 100,00 €
3054 24/CPP a CV-2011 25.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. RPPK Rožňava Spolupráca pri organizácii vzdelávania 456,00 €
3055 25/CPP a CV-2011 25.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. SOŠ Lučenec Stravné 199,65 €
3056 3/2011 24.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. MM Team Bratislava Vypracovanie správy 400,00 €
3057 5/2011 24.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Kudláková Katarína KK CENTRUM Tovar 38,65 €
3058 4/2011 24.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. V-bit s.r.o. Oprava sieťového prepínača 3 COM 30,00 €
3059 3,2011/P 21.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovňa a čistiarne s.r.o. Nitra Služby 31,90 €
3060 4/CPP a CV-2011 21.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Agrorestaurant Nitra p. Janovič Stravné 397,45 €
3061 5/CPP a CV 2011 21.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Agrorestaurant Nitra p. Janovič Obed 16,25 €
3062 3/CPP a CV-2011 20.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Agrorestaurant Nitra, p. Janovič Stravné lektorov a účastníkov vzdelávania 376,33 €
3063 1/2011/P 18.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra Objednávka 1 141.65 €
3064 2/2011P 18.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovňa a čistiarne s.r.o. Nitra Služby 76,37 €
3065 2/CPP a CV-2011 13.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. FLY TRAVEL, s.r.o. Bratislava Objednávka leteniek 1404.03 €
3066 1/LC 2011 11.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. WEBY GROUP s.r.o. Zvolen Prezentácia služieb 82,82 €
3067 2/2011 11.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Elektra MG s.r.o. Nitra Odborná prehliadka kotla 1010,00 €
3068 186/2010 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Ševt Nitra Ekon Spo, Pokladničná kniha 19.95 €
3069 231/2010 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Kníhkupectvo Viera ŠEVT-Kniha, s.r.o. Nitra Objednavka 241 53.86 €
3070 247/2010 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Kníhkupectvo Viera ŠEVT-Kniha, s.r.o. Nitra Objednávka 247 10.35 €
3071 48/2010 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra Objednávka 48 238.625 €
3072 007/11 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava Objednávka 1 1140.00 €
3073 222/2010 01.01.2011 Agroinštitút Nitra, š.p. Mária Lenková Turčianske vydavateľstvo, Martin Objednávka 222 24.00 €