kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Organizačná štruktúra podniku

 • Riaditeľ štátneho podniku 

  • Kancelária riaditeľa
  • Oddelenie strediska Lučenec
  • Kongresové služby
 • Odbor vzdelávania a informatiky (námestník - zástupca riaditeľa)

  • Centrum informačných služieb a technológií (vedúci)

   • Informačné služby (knižnica, AGRIS/FAO, EU Direct, projektové činnosti)
   • Informačné technológie (webštúdio a správa webportálov, grafické a programátorské služby, tlačiarenské služby)
   • Správa sietí
  • Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania (vedúci)

   • Celoživotné vzdelávanie
   • Pôdohospodársky poradenský systém
 • Odbor hospodárskych činností a majetku (námestník)

  • Správa budov (vedúci)
  • Ubytovacie služby (vedúci)
 • Odbor ekonomických činností (vedúci odboru)

  • Finančná a mzdová učtáreň
  • Verejné obstarávanie a kontrola

Dokumenty na stiahnutie