Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

GSAA pre kampaň 2019 so začiatkom o 8.00

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom informačných seminárov je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov

Určené:

Informačné semináre sú určené pre všetkých záujemcov o danú problematiku

Rozsah: 4
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 20. 3. 2019
Odborný garant: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Program:

V súlade s ustanoveniami legislatívy EÚ, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA.

Semináre prebiehajú každý  deň vo vyššie uvedených termínoch, vždy so začiatkom o 8.00 hod. a o 12.00 hod. 

Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby.

Prihlásenie je možné len elektronicky, prostredníctvom Online prihlášky uvedenej pod týmto textom (v prípade, že nemáte pridelené IČO, vyplňte povinné pole nulami).

Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.

Účasť na vzdelávacej aktivite je bezplatná.

Počas semináru bude zabezpečené občerstvenie. Obed si  môžete objednať v deň konania seminára priamo v reštaurácii sídliacej v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.

Počítačovú techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Účastnícky poplatok: bezplatne €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Organizační garanti:
Ing. Monika Rizeková, Ing. Andrea Lehotayová, PhD. tel.: 037 7910 296, 037 7910 280,fax.: 037 7910 159
e-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk, andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Ďalšie informácie:
V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania informačného seminára, môžete si ubytovanie rezervovať prostredníctvom linku:
http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/ alebo na telefónom čísle 037 7910 111
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).