Informačné a knižničné služby

Časopis Zemědelská pôdohospodárska škola

Časopis - Zemědelská pôdohospodárska škola

Vydávajú:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Slezská 7
120 56 Praha 2
Česká republika

Agroinštitút Nitra, š.p.
Akademická 4
949 01 Nitra
Slovenská republika

Archív časopisu Zemědelská pôdohospodárska škola