kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

ZMLUVA O UBYTOVANÍ UPOZORNENIE

Upozorňujeme študentov SPU Nitra a UKF Nitra, ktorí majú záujem o ubytovanie v študentských izbách v Agroinštitúte Nitra, aby sa pred zápisom na ubytovanie dôkladne oboznámili s náležitosťami „ Zmluvy o ubytovaní študenta“.

 

Viď zmluva

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Dokumenty na stiahnutie