kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Celoživotné vzdelávanie

V oblasti  celoživotného vzdelávania a pôdohospodárskeho poradenstva Agroinšititút Nítra zabezpečuje: