kalendár školení

kalendár podujatí

Riaditeľ, kancelária riaditeľa, ekonomika, personalistika

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Debrecéniová Mária, Ing. CSc. (Riaditeľka) 037 7910 133
Režová Zuzana (Kancelária riaditeľa) 037 7910 131
Omastová Zuzana, Ing. (Vedúca odboru) 037 7910 135
Farkašová Anna, Ing. 037 7910 233
Mezeiová Oľga 037 7910 235
Šimková Zuzana 037 7910 222
Účtáreň

Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Repiská Zuzana, Ing. (Námestník) 037 7910 231
Barboriaková Eva, Ing. 037 7910 217
Kňažko Daniel, Ing. 037 7910 219
Lehotayová Andrea, Ing. PhD. 037 7910 280
Nagyová Linda 037 7910 274
Polák Rastislav, Ing. 037 7910 219
Rízeková Monika, Ing. 037 7910 296
Vnučko Peter, Ing. 037 7910 236

Centrum informačných služieb a technológií

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Vasilenková Zuzana, Ing. (Vedúca oddelenia) 037 7910 293
Ašverusová Vladimíra, Ing. (rodičovská dovolenka) 037 7910 123
Dobai Eduard, Mgr. 037 7910 277
Gogora Juraj, Ing. 037 7910 294
Holák Pavol, Ing. 037 7910 295
Horváthová Zuzana, Ing. 037 7910 171
Kobidová Tatiana, Mgr. 037 7910 290
Krajčírová Zuzana 037 7910 211
Tomka Juraj, Mgr. 037 7910 292

Kongresové služby

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Korpáš Peter 037 7910 114
Králová Lucia ( materská dovolenka ) 037 7910 111
Kysler Martin 037 7910 114

Centrum služieb

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Dobrotinová Henrieta, Mgr. (Manažér hotela) 037 7910 127
Rudňanská Ľubica, Ing. (rodičovská dovolenka) 037 7910 234
Balážiová Tatiana, Mgr. 037 7910 111
Brath Miroslav 037 7910 111
Burianová Mária 037 7910 181
Gábrišová Eva 037 7910 181
Hrušková Oľga 037 7910 181
Kolompárová Lenka 037 7910 181
Kováč Milan, Ing. 037 7910 111
Markotánová Paulína 037 7910 181
Melová Janka 037 7910 181
Mošaťová Soňa
Mráziková Janka 037 7910 111
Pekarová Lenka 037 7910 181
Rapsová Gabriela, Ing. 037 7910 111
Šišková Ivana, Ing. (materská dovolenka ) 037 7910 111
Thomková Ľubica 037 7910 181
Vilčeková Ľubica 037 7910 146

Odbor prevádzky a technických činností

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Zajac Milan, Ing. (Vedúci oddelenia) 037 7910 116
Trenčanská Ingrid, Mgr. (Námestníčka) 037 7910 335
Áč Ján 037 7910 189
Hutčeková Miroslava 037 7910 126
Jamrich Milan 037 7910 189
Kocian Juraj

Lučenec

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Gál Jozef, Mgr. (Vedúci oddelenia) 047/4326443
Bystrianska Valéria 047/4326443
Bystriansky Jozef

Stredisko VO

Priezvisko, meno Telefónne číslo E-mail
Felšöciová Adriana, Ing. (Vedúca oddelenia) 037 7910 240