Dianie v EÚ

Nový pakt o migrácii a azyle: konečné prijatie revidovanej modrej karty EÚ na prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov do Európy

11.10.2021

Po odhlasovaní v Európskom parlamente prijala Rada nové pravidlá pre vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ. Nové pravidlá budú musieť členské...

Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel na Slovensku

11.10.2021

11. októbra 2021 navštívi Slovensko Mariya Gabriel, európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Počas svojej návštevy sa pani komisárka stretne s...

Pozvánka na samit EÚ o udržateľných investíciách

06.10.2021

7. októbra 2021 o 10:00 sa uskutoční prvý ročník Samitu EÚ o udržateľných investíciách. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť, priniesť nové perspektívy a inšpirovať...

Kampaň Európskeho klimatického paktu k udržateľnej doprave

22.09.2021

V septembri a októbri sa Európsky klimatický pakt pri príležitosti Európskeho týždňa mobility a Európskeho roku železníc venuje téme udržateľnej mobility.  Cieľom kampane je...

Tri školy zo Slovenska získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie

20.09.2021

Tri slovenské školy získali ocenenie v rámci iniciatívy Európska cena za inovatívne vzdelávanie (EITA). V piatok 17. septembra si zástupcovia úspešných škôl prebrali...

Odporúčame