Dianie v EÚ

Eurobarometer: Aktuálny postoj Európanov a Slovákov k očkovaniu proti COVID-19

Z výsledkov najnovšieho rýchleho prieskumu Eurobarometra 484: „Postoje k očkovaniu“, ktorého sa v máji zúčastnilo viac ako 26 tisíc Európanov z 27 členských krajín vyplýva, že  68 % Slovákov a 64 % Európanov súhlasí s tvrdením, že očkovanie je nástrojom, ktorý pomôže ukončiť pandémiu.

Takmer polovica, z tisíc slovenských respondentov patrí do skupiny ľudí, ktorí už sú zaočkovaní alebo sa chcú dať zaočkovať niekedy počas roku 2021.

Eurobarometer analyzoval aj jednotlivé postoje, prečo je v rámci EÚ krajín neochota ľudí dať sa zaočkovať:

  • viac ako 6 z 10 z Európanov (63 %) si myslia, že vakcíny proti COVIDU- 19 neboli ešte dostatočne otestované, 
  • 57 % opýtaných sa bojí vedľajších účinkov týchto vakcín,
  • 30 % opýtaných v EÚ pochybuje o ich účinnosti. 2 z 10 občanov EÚ všeobecne odmietajú akékoľvek očkovanie.    

Prieskum sa pýtal respondentov aj na ich hodnotenie účinnosti vakcinačných stratégií:

  • iba 26 % Slovákov spokojných s ich národnou očkovacou stratégiou,
  • Slováci sú spokojnejší s tým, ako zvládli očkovaciu stratégiu inštitúcie EÚ – spokojných je 40 % opýtaných Slovákov. 

Eurobarometer analyzoval, ako na Slovensku vnímajú pozíciu EÚ v rámci zabezpečovania vakcín proti COVIDU- 19:

  • v  priemere 66 % opýtaných Slovákov si myslí, že EÚ zohráva strategickú úlohu v rámci zabezpečovania vakcín proti COVID-19,
  • 25 % opýtaných s tým nesúhlasí (EÚ 19 %).  

Výsledky špeciálneho Eurobarometra 

Odporúčame