Dianie v EÚ

Európska únia pomáha v boji proti lesným požiarom

Európska komisia urýchlene mobilizuje podporu pre regióny v Stredozemí a na západnom Balkáne, ktoré aj naďalej sužujú rozsiahle lesné požiare. Cieľom podpory je pomôcť krajinám obmedziť šírenie požiarov a chrániť životy a živobytie. Všetka pomoc sa mobilizuje prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, pričom Komisia spolufinancuje minimálne 75 % nákladov na dopravu a operačné náklady. Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie je 24 hodín denne 7 dní v týždni v neustálom kontakte s orgánmi civilnej ochrany krajín postihnutých požiarmi, dôkladne monitoruje situáciu a je pripravené poskytnúť pomoc EÚ.

Na základe žiadostí Grécka, Severného Macedónska, Albánska, Talianska a Turecka pomohla Únia zmobilizovať 14 hasiacich lietadiel, 3 helikoptéry, približne 1 300 záchranárov a 250 vozidiel.

Práve Grécku podala pomocnú ruku aj Slovenská republika a na pomoc vyslala 30 vozidiel a 75 príslušníkov hasičského a záchranného zboru.

Núdzový satelit EÚ Copernicus pomáha poskytnúť mapy posúdenia škôd v postihnutých oblastiach v Severnom Macedónsku a Grécku.

Tlačová správa

Odporúčame