Dianie v EÚ

Tri školy zo Slovenska získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie

Tri slovenské školy získali ocenenie v rámci iniciatívy Európska cena za inovatívne vzdelávanie (EITA). V piatok 17. septembra si zástupcovia úspešných škôl prebrali symbolickú cenu v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.

EITA je jednou z európskych iniciatív v rámci nového programu Erasmus+ (2021 - 2027), ktorej cieľom je vyzdvihnúť vynikajúce, výnimočné a inovatívne vzdelávacie postupy. Na rok 2021 bola zvolená téma Dištančné/zmiešané vzdelávanie v kontexte výziev, ktoré pre sektor vzdelávania priniesla pandémia Covid-19.


Vynikajúce výsledky v roku 2021 dosiahli tieto slovenské školy:

  • V kategórii 2 – základné vzdelávanie: Základná školu na Wolkerovej ulici 10 v Bardejove za projekt „Spielend neues lernen“, ktorého cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov za pomoci gamifikácie.
  • V kategórii 3 - stredoškolské všeobecné vzdelávanie: Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová za projekt „Otvorme sa pre svet, My&Vy“, ktorý žiakom umožnil rozšírenie svojich znalostí a zručností, tiež výmenu skúseností v oblasti informatiky a tým podporil ich konštruktívne myslenie.
  • V kategórii 4 -odborné vzdelávanie a príprava: Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline s projektom “PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology”, ktorého zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti učiteľov a žiakov a zahájenie digitálnej transformácie školy.

Viac informácií 

Odporúčame